Hlavní obsah

о

Předložka

  1. o koho/co
  2. o koho/co, o kom/čem, na koho/coзабо́титься о де́тяхstarat se o dětiмечты́ о сла́веsny o slávě
  3. zast.o, s(e) množství, rozsah

Vyskytuje se v

вообража́ть: moc si o sobě myslet, být namyšlenýвообража́ть о себе́

заяви́ть: dát o sobě vědět, uvést seзаяви́ть о себе́

догово́р: pakt o neútočeníдогово́р о ненападе́нии

извеще́ние: úmrtní oznámení, oznámení o smrtiизвеще́ние о сме́рти

спо́рить: Proti gustu žádný dišputát.О вку́сах не спо́рят.

декре́т: jmenovací dekretдекре́т о назначе́нии

ду́мать: přemýšlet o budoucnostiду́мать о бу́дущем

знать: ozvat se, dát o sobě vědětдать знать о себе́

о: starat se o dětiзабо́титься о де́тях

речь: Jde o..., Jedná se o...Речь идёт о(б)...

свиде́тельство: rodný listсвиде́тельство о рожде́нии

шуме́ть: vytrubovat všude své úspěchyшуме́ть о свои́х успе́хах

вкус: Proti gustu žádný dišputát.О вку́сах не спо́рят.

споткну́ться: Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne. Každý má právo na omyl.Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.

dekret: jmenovací dekretприка́з о назначе́нии

doložka: doložka nejvyšších výhodкла́узула/огово́рка о наибо́льшем благоприя́тствовании

exekuční: exekuční příkazприка́з о наложе́нии аре́ста на иму́щество

jmenovací: jmenovací dekretдекре́т о назначе́нии

list: rodný/oddací/úmrtní listсвиде́тельство о рожде́нии/бра́ке/сме́рти

milost: žádost o milostпро́сьба о поми́ловании

nauka: nauka o tvoření slovуче́ние о словообразова́нии

očkovací: očkovací průkazсвиде́тельство о приви́вках

oddací: oddací listсвиде́тельство о бра́ке

perníkový: pohádka O perníkové chaloupceска́зка О пря́ничном до́мике

provedení: ekon. dohoda o provedení práceдогово́р о выполне́нии рабо́ты

průkaz: očkovací průkazсвиде́тельство о приви́вках

rejstřík: výpis z trestního rejstříkuспра́вка о суди́мости

rodný: rodný listсвиде́тельство о рожде́нии, ме́трика

volební: volební řádположе́ние о вы́борах

výhoda: polit. doložka nejvyšších výhodкла́узула о наибо́льшем благоприя́тствовании

zákoník: zákoník práceко́декс зако́нов о труде́

zápočtový: zápočtový listлицево́й счёт рабо́тника, спра́вка о разме́ре за́работка

žádost: žádost o povolení k pobytuзаявле́ние о разреше́нии на жи́тельство

živnostenský: živnostenský listсвиде́тельство о предпринима́тельской де́ятельности

cena: dohodnout se na ceněдоговори́ться о цене́

dbát: dbát o své zdravíзабо́титься о своём здоро́вье

dohodnout se: dohodnout se na ceněсогласи́ться о цене́

domýšlivý: Je velmi domýšlivý.Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.

doručení: potvrzení o doručení smsотчёт о доста́вке смс

hlasování: hlasování o důvěřeголосова́ние о дове́рии

jednání: mírová jednáníперегово́ры о ми́ре, ми́рные перегово́ры

jít: Šlo mu o život.Речь шла о его́ жи́зни.

konference: konference o bezpečnostiсовеща́ние о безопа́сности

křik: křik o pomocкрик о по́мощи

myslet: Na co myslíš?О чём ты ду́маешь?

neútočení: pakt o neútočeníпакт о ненападе́нии

občanství: osvědčení o státním občanstvíсвиде́тельство о гражда́нстве

odpovědnost: přihlásit se k odpovědnosti za co atentát ap.призна́ть свою́ отве́тственность, заяви́ть о свое́й отве́тственности за что

oznámení: úmrtní oznámeníизвеще́ние о сме́рти

oznámit: oznámit událostсообщи́ть о происше́ствии

pamatovat (si): Pamatujte na své zdraví.По́мните о своём здоро́вье.

pohádka: pohádka o Sněhurceска́зка о Снегу́рочке

pojednávat: Kniha pojednává o...Кни́га повеству́ет о...

pomoc: prosba o pomocпро́сьба о по́мощи

pomyšlení: Nemám na jídlo ani pomyšlení.Да́же и ду́мать о еде́ не хо́чется.

postarat se: postarat se o dětiпозабо́титься о де́тях

potvrzení: potvrzení o pracovní neschopnostiспра́вка о вре́менной нетрудоспосо́бности

povědět: Povězte nám, co se přihodilo.Расскажи́те нам о случи́вшемся.

promluvit: promluvit si o všem možnémпотолкова́ть о том о сём

přeptat se: přeptat se na zdravíспроси́ться о здоро́вье

spálit se: spálit se o kamnaобже́чься о плиту́

stát: Není o co stát!Не́ о чем жале́ть!

šuškat: Co si tam šuškáte?О чём вы там секре́тничаете?

úmrtní: úmrtní oznámeníсообще́ние/объявле́ние о сме́рти

vědět: dát o sobě vědětдать знать о себе́

volání: volání o pomocзов (о) по́мощи, призы́в на по́мощь

výpis: práv. výpis z trestního rejstříkuспра́вка о суди́мости

vyprávět: Pověst vypráví, že...Леге́нда повеству́ет о том, что...

výuční: výuční listсвиде́тельство о профессиона́льной подгото́вке

ztrácet: ztrácet smysl pro realituтеря́ть представле́ние о реа́льности

žádat: žádat o pomocпроси́ть о по́мощи

bok: bok po bokuбок о́ бок

krk: Jde o krk.Речь идёт о жи́зни и сме́рти.

mrtvý: O mrtvých jen dobře.О мёртвых пло́хо не говоря́т.

nad, nade: přemýšlet nad nesmrtelností chroustaвита́ть в эмпире́ях, ду́мать о глу́постях

pánbůh: Pro pánaboha!О го́споди!, О бо́же!

píseček: hrát si na svém písečkuзабо́титься то́лько о себе́

prst: nehnout pro koho/co ani prstemпа́лец о па́лец не уда́рить, па́льцем не пошевели́ть для кого/чего

rozum: Kam jsi dal rozum?О чём ты ду́мал?, Где была́ твоя́ голова́?

se, si: Moc si o sobě myslí.Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.

vědomost: na vědomost se dává, že...сообща́ется о том, что...

бок: bok po bokuбок о́ бок