Hlavní obsah

dohodnout se

Vyskytuje se v

cena: dohodnout se na ceněдоговори́ться о цене́

рука́: уда́рить кого по рука́мplácnout si, dohodnout se s kým

согла́сие: прийти́ к согла́сиюdohodnout se, dospět k dohodě

соглаше́ние: прийти́ к соглаше́ниюdospět k dohodě, dohodnout se