Hlavní obsah

соглаше́ние

Vyskytuje se v

межправи́тельственный: mezivládní dohodaмежправи́тельственное соглаше́ние

заключи́ть: uzavřít smlouvuзаключи́ть догово́р/соглаше́ние

мю́нхенский: mnichovská dohodaмю́нхенское соглаше́ние, мю́нхенский сго́вор

dohoda: Shengenská dohodaШенге́нское соглаше́ние

džentlmenský: džentlmenská dohodaджентльме́нское соглаше́ние

mnichovský: hist. mnichovská dohodaмю́нхенское соглаше́ние

výpověď: výpověď dohodouрасторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́н

ústní: ústní dohodaу́стное соглаше́ние

соглаше́ние: dospět k dohodě, dohodnout seприйти́ к соглаше́нию