Hlavní obsah

dohoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dohodnutí) догово́р, соглаше́ние, сго́ворuzavřít dohoduзаключи́ть догово́рpracovat na dohoduрабо́тать по контра́ктуdohoda o provedení práceдогово́р на выполне́ние рабо́тcena dohodouцена́ по договорённости
  2. (smlouva) догово́р, соглаше́ниеMnichovská dohodaМю́нхенский догово́рShengenská dohodaШенге́нское соглаше́ние
  3. (seskupení států) догово́р, сою́зhist. Malá dohodaМа́лая анта́нта

Vyskytuje se v

džentlmenský: džentlmenská dohodaджентльме́нское соглаше́ние

mnichovský: hist. mnichovská dohodaмю́нхенское соглаше́ние

provedení: ekon. dohoda o provedení práceдогово́р о выполне́нии рабо́ты

výpověď: výpověď dohodouрасторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́н

kartelový: kartelová dohodaкарте́льный сго́вор

ústní: ústní dohodaу́стное соглаше́ние

контра́кт: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

межправи́тельственный: межправи́тельственное соглаше́ниеmezivládní dohoda

договорённость: цена́ по договорённостиcena dohodou

мю́нхенский: мю́нхенское соглаше́ние, мю́нхенский сго́ворmnichovská dohoda

сго́вор: де́йствовать по сго́вору с кемjednat podle dohody s kým

согла́сие: прийти́ к согла́сиюdohodnout se, dospět k dohodě

соглаше́ние: прийти́ к соглаше́ниюdospět k dohodě, dohodnout se