Hlavní obsah

dohoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dohodnutí) догово́р, соглаше́ние, сго́ворuzavřít dohoduзаключи́ть догово́рpracovat na dohoduрабо́тать по контра́ктуdohoda o provedení práceдогово́р на выполне́ние рабо́тcena dohodouцена́ по договорённости
  2. (smlouva) догово́р, соглаше́ниеMnichovská dohodaМю́нхенский догово́рShengenská dohodaШенге́нское соглаше́ние
  3. (seskupení států) догово́р, сою́зhist. Malá dohodaМа́лая анта́нта

Vyskytuje se v

džentlmenský: džentlmenská dohodaджентльме́нское соглаше́ние

mnichovský: hist. mnichovská dohodaмю́нхенское соглаше́ние

provedení: ekon. dohoda o provedení práceдогово́р о выполне́нии рабо́ты

výpověď: výpověď dohodouрасторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́н

kartelový: kartelová dohodaкарте́льный сго́вор

ústní: ústní dohodaу́стное соглаше́ние

контра́кт: pracovat na dohoduрабо́тать по контра́кту

межправи́тельственный: mezivládní dohodaмежправи́тельственное соглаше́ние

договорённость: cena dohodouцена́ по договорённости

мю́нхенский: mnichovská dohodaмю́нхенское соглаше́ние, мю́нхенский сго́вор

сго́вор: jednat podle dohody s kýmде́йствовать по сго́вору с кем

согла́сие: dohodnout se, dospět k dohoděприйти́ к согла́сию

соглаше́ние: dospět k dohodě, dohodnout seприйти́ к соглаше́нию

dohoda: Mnichovská dohodaМю́нхенский догово́р