Hlavní obsah

smlouva

Podstatné jméno, rod ženský

  • догово́р, контра́ктpracovní/kolektivní smlouvaтрудово́й/коллекти́вный догово́рpráv. darovací smlouvaдогово́р даре́ния

Vyskytuje se v

darovací: práv. darovací smlouvaдогово́р даре́ния

dodatek: dodatek ke smlouvěдополне́ние к догово́ру

kupní: kupní smlouvaдогово́р ку́пли-прода́жи

obchodní: obchodní smlouvaторго́вый догово́р

odstoupení: práv. odstoupení od smlouvyотка́з от догово́ра

pracovní: pracovní smlouvaтрудово́й догово́р

výpovědní: ekon. výpovědní lhůta (pracovní smlouvy)срок расторже́ния (трудово́го догово́ра)

začátek: práv. začátek platnosti smlouvyвведе́ние в си́лу догово́ра

zánik: práv. zánik platnosti smlouvyпрекраще́ние де́йствия догово́ра

antedatovat: antedatovat smlouvuдати́ровать догово́р за́дним число́м

anulace: práv. anulace smlouvyрасторже́ние догово́ра

fiktivní: fiktivní smlouva/účet/ztrátaмни́мый догово́р/счёт/убы́ток

leasingový: leasingová smlouvaли́зинговый догово́р

návrh: návrh smlouvyпрое́кт контра́кта

operátor: smlouva s operátoremдогово́р с опера́тором

platnost: ukončit platnost smlouvyпрекрати́ть де́йствие догово́ра

plnění: plnění smlouvyвыполне́ние контра́кта

podepsat: podepsat smlouvuзаключи́ть догово́р

podmínka: podmínky pracovní smlouvyусло́вия трудово́го догово́ра

podpis: potvrdit smlouvu podpisemскрепи́ть догово́р по́дписью

pojistný: pojistná smlouvaстрахово́й догово́р, listina страхово́й по́лис

prodloužit: prodloužit platnost smlouvyпродли́ть де́йствие догово́ра

předmanželský: předmanželská smlouvaбра́чный контра́кт, добра́чный догово́р

sepsat: sepsat smlouvu/závěťсоста́вить догово́р/завеща́ние

text: text smlouvy/zákonaтекст догово́ра/зако́на

ustoupit: ustoupit od smlouvyотказа́ться/отступи́ть от догово́ра

výpověď: výpověď smlouvyрасторже́ние догово́ра

vypovědět: vypovědět smlouvuрасто́ргнуть догово́р

vypršet: Doba platnosti smlouvy vypršela.Срок догово́ра истёк.

zavázat se: zavázat se smlouvouобяза́ться контра́ктом

na základě: na základě smlouvyпо догово́ру

возме́здный: úplatná smlouva возме́здный догово́р

догово́р: kupní smlouvaдогово́р ку́пли-прода́жи

коллекти́вный: kolektivní smlouvaколлекти́вный догово́р

подря́д: nájemní smlouvaаре́ндный подря́д

расто́ргнуть: zrušit smlouvuрасто́ргнуть догово́р

страхово́й: pojistná smlouvaстрахово́й догово́р

трудово́й: pracovní smlouvaтрудово́й догово́р

учреди́тельный: zakladatelská smlouva (akciové společnosti)учреди́тельный догово́р

включи́ть: zahrnout do smlouvyвключи́ть в догово́р

де́йствие: prodloužit platnost smlouvyпродли́ть де́йствие догово́ра

заключи́ть: uzavřít smlouvuзаключи́ть догово́р/соглаше́ние

smlouva: práv. darovací smlouvaдогово́р даре́ния