Hlavní obsah

учреди́тельный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • ustavující, zakládajícíучреди́тельный комите́тustavující výborучреди́тельный догово́рzakladatelská smlouva (akciové společnosti)

Vyskytuje se v

ústavodárný: ústavodárný sněmучреди́тельное собра́ние

ústavodárný: ústavodárná mocучреди́тельная власть

ustavující: ustavující schůzeучреди́тельное собра́ние