Hlavní obsah

учреди́тельный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • ustavující, zakládajícíучреди́тельный комите́тustavující výborучреди́тельный догово́рzakladatelská smlouva (akciové společnosti)

Vyskytuje se v

výbor: přípravný/výkonný/ustanovující výborподготови́тельный/исполни́тельный/учреди́тельный комите́т

ústavodárný: ústavodárný sněmучреди́тельное собра́ние

ustavující: ustavující schůzeучреди́тельное собра́ние

учреди́тельный: ustavující výborучреди́тельный комите́т