Hlavní obsah

учрежде́ние

Vyskytuje se v

ústav: учрежде́ние социа́льной защи́тыústav sociální péče

instituce: прави́тельственные учрежде́нияvládní instituce

konzulární: ко́нсульское учрежде́ниеkonzulární úřad

nápravný: исправи́тельно-трудово́е учрежде́ниеnápravné zařízení

peněžní: фина́нсовое учрежде́ние, банкpeněžní ústav

přeložit: перенести́ учрежде́ние в друго́е зда́ниеpřeložit úřad do jiné budovy

zařízení: культу́рное учрежде́ниеkulturní zařízení

zdravotnický: учрежде́ние здравоохране́нияzdravotnické zařízení