Hlavní obsah

учреди́тельный

Přídavné jméno-ая, -ое

  • ustavující, zakládajícíучреди́тельный комите́тustavující výborучреди́тельный догово́рzakladatelská smlouva (akciové společnosti)

Vyskytuje se v

výbor: подготови́тельный/исполни́тельный/учреди́тельный комите́тpřípravný/výkonný/ustanovující výbor

ústavodárný: учреди́тельное собра́ниеústavodárný sněm

ustavující: учреди́тельное собра́ниеustavující schůze

учреди́тельный: учреди́тельный комите́тustavující výbor