Hlavní obsah

návrh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ke schválení ap.) прое́кт, предложе́ниеvypracovat návrhразрабо́тать прое́ктnávrh zákonaпрое́кт зако́на, законопрое́ктzlepšovací návrhрационализа́торское предложе́ние
  2. (koncept) конце́пт, намёткаnávrh smlouvyпрое́кт контра́ктаnávrh usneseníпрое́кт резолю́ции
  3. (plánek) прое́кт, проспе́кт
  4. (rozvržení situace) план
  5. (nabídka) предложе́ние

Vyskytuje se v

pozměňovací: попра́вкаpráv. pozměňovací návrh

dělat: де́лать кому ава́нсы, заи́грывать с кемdělat komu návrhy

hlasovat: голосова́ть за предложе́ние/про́тив предложе́нияhlasovat pro návrh/proti návrhu

odhlasovat: проголосова́ть зако́нное предложе́ниеodhlasovat návrh zákona

podání: внесе́ние предложе́нияpodání návrhu

podpořit: поддержа́ть предложе́ниеpodpořit návrh

stáhnout: отозва́ть иск/предложе́ниеstáhnout žalobu/návrh

vyznamenání: представле́ние к награжде́нию когоnávrh na vyznamenání koho

zlepšovací: рационализа́торское предложе́ниеzlepšovací návrh

попра́вка: попра́вка к зако́нуpozměňovací návrh (zákona)

внесе́ние: внесе́ние предложе́нияpodání návrhu

рационализа́торский: рационализа́торское предложе́ниеzlepšovací návrh

návrh: прое́кт зако́на, законопрое́ктnávrh zákona