Hlavní obsah

hlasovat

Nedokonavé sloveso

  • голосова́тьhlasovat pro návrh/proti návrhuголосова́ть за предложе́ние/про́тив предложе́ния

Vyskytuje se v

jednohlasně: Депута́ты проголосова́ли единогла́сно за.Poslanci hlasovali jednohlasně pro.

голосова́ть: голосова́ть за кандида́таhlasovat pro kandidáta, volit kandidáta

hlasovat: голосова́ть за предложе́ние/про́тив предложе́нияhlasovat pro návrh/proti návrhu