Hlavní obsah

obchodní

Přídavné jméno

  • комме́рческий, торго́выйobchodní smlouvaторго́вый догово́рobchodní důmуниверма́г, торго́вый домobchodní cestujícíразъездно́й аге́нт, коммивояжёр

Vyskytuje se v

akademie: торго́вый колле́дж/те́хникумobchodní akademie

bilance: торго́вый/акти́вный/платёжный бала́нсobchodní/aktivní/platební bilance

centrum: торго́вый центр, шо́пинг-центрnákupní/obchodní centrum

dům: универма́г, торго́вый домobchodní dům

jméno: фи́рменное наименова́ниеekon. obchodní jméno

kapitál: оборо́тный/торго́вый капита́лprovozní/obchodní kapitál

komora: торго́вая пала́таobchodní komora

korespondence: делова́я корреспонде́нцияobchodní korespondence

rejstřík: вы́писка из торго́вого рее́страekon. výpis z obchodního rejstříku

tajemství: комме́рческая/ба́нковская/госуда́рственная та́йнаobchodní/bankovní/státní tajemství

veřejný: публи́чный те́ндерekon. veřejná (obchodní) soutěž

zákoník: гражда́нский/торго́вый/уголо́вный ко́дексobčanský/obchodní/trestní zákoník

zastoupení: торго́вое представи́тельство, комме́рческое аге́нтствоobchodní zastoupení

zástupce: комиссионе́рobchodní zástupce

značka: торго́вая ма́рка, торго́вый знакobchodní značka

jednání: деловы́е перегово́рыobchodní jednání

oddělení: комме́рческий отде́лobchodní oddělení

partner: делово́й партнёрobchodní partner

pasáž: торго́вая галере́яobchodní pasáž

řetězec: сеть магази́новobchodní řetězec

schůzka: делова́я/рабо́чая встре́чаobchodní/pracovní schůzka

výpis: свиде́тельство о регистра́цииvýpis z obchodního rejstříku

zastupitelství: торго́вое представи́тельствоobchodní zastupitelství

вы́писка: вы́писка из ЕГРЮЛvýpis z obchodního rejstříku

магази́н: универса́льный магази́нobchodní dům

пала́та: торго́вая пала́таobchodní komora

пасса́ж: торго́вый пасса́жobchodní pasáž

письмо́: делово́е письмо́úřední/obchodní dopis

рее́стр: торго́вый рее́стрobchodní rejstřík

торго́вый: торго́вый це́нтрobchodní dům

центр: торго́вый центрnákupní/obchodní centrum

делово́й: деловы́е перегово́рыobchodní jednání

комме́рческий: комме́рческий реги́стрobchodní rejstřík

партнёр: делово́й партнёрobchodní partner

позициони́рование: позициони́рование бре́ндаstrategie budování obchodní značky

представи́тельство: торго́вое представи́тельствоobchodní zastoupení

сеть: сеть магази́новobchodní řetězec

универса́льный: универса́льный магази́нobchodní dům

obchodní: торго́вый догово́рobchodní smlouva