Hlavní obsah

obchodní

Přídavné jméno

  • комме́рческий, торго́выйobchodní smlouvaторго́вый догово́рobchodní důmуниверма́г, торго́вый домobchodní cestujícíразъездно́й аге́нт, коммивояжёр

Vyskytuje se v

akademie: obchodní akademieторго́вый колле́дж/те́хникум

bilance: obchodní/aktivní/platební bilanceторго́вый/акти́вный/платёжный бала́нс

centrum: nákupní/obchodní centrumторго́вый центр, шо́пинг-центр

dům: obchodní důmуниверма́г, торго́вый дом

jméno: ekon. obchodní jménoфи́рменное наименова́ние

kapitál: provozní/obchodní kapitálоборо́тный/торго́вый капита́л

komora: obchodní komoraторго́вая пала́та

korespondence: obchodní korespondenceделова́я корреспонде́нция

rejstřík: ekon. výpis z obchodního rejstříkuвы́писка из торго́вого рее́стра

tajemství: obchodní/bankovní/státní tajemstvíкомме́рческая/ба́нковская/госуда́рственная та́йна

veřejný: ekon. veřejná (obchodní) soutěžпубли́чный те́ндер

zákoník: občanský/obchodní/trestní zákoníkгражда́нский/торго́вый/уголо́вный ко́декс

zastoupení: obchodní zastoupeníторго́вое представи́тельство, комме́рческое аге́нтство

zástupce: obchodní zástupceкомиссионе́р

značka: obchodní značkaторго́вая ма́рка, торго́вый знак

jednání: obchodní jednáníделовы́е перегово́ры

oddělení: obchodní odděleníкомме́рческий отде́л

partner: obchodní partnerделово́й партнёр

pasáž: obchodní pasážторго́вая галере́я

řetězec: obchodní řetězecсеть магази́нов

schůzka: obchodní/pracovní schůzkaделова́я/рабо́чая встре́ча

výpis: výpis z obchodního rejstříkuсвиде́тельство о регистра́ции

zastupitelství: obchodní zastupitelstvíторго́вое представи́тельство

obchodní: obchodní smlouvaторго́вый догово́р