Hlavní obsah

tajemství

Podstatné jméno, rod střední

  1. (co se tají) секре́т, та́йнаprozradit tajemstvíвы́дать секре́тvýrobní tajemstvíпроизво́дственный секре́тobchodní/bankovní/státní tajemstvíкомме́рческая/ба́нковская/госуда́рственная та́йна
  2. (neznámá okolnost) секре́т
  3. (záhada) та́йна, зага́дкаodhalit tajemstvíраскры́ть та́йну

Vyskytuje se v

listovní: listovní tajemstvíта́йна перепи́ски

veřejný: veřejné tajemstvíсекре́т полишине́ля

výrobní: výrobní tajemstvíсекре́ты произво́дства, произво́дственная та́йна

zpovědní: zpovědní tajemstvíта́йна и́споведи

prozradit: prozradit spolupachatele/tajemstvíвы́дать свои́х соо́бщников/та́йну

svěřit: svěřit tajemstvíпове́рить/дове́рить та́йну

vymámit: vymámit z koho tajemství/informaciвыведа́ть та́йну/информа́цию у кого

и́споведь: та́йна и́споведиzpovědní tajemství

вы́ведать: вы́ведать секре́тvyslídit tajemství