Hlavní obsah

veřejný

Přídavné jméno

  1. (konaný veřejně) откры́тый, публи́чный, гла́сныйveřejné zasedání/hlasováníоткры́тое заседа́ние/голосова́ниеveřejná zpověďпубли́чная и́споведьveřejná generálkaоткры́тая генера́льная репети́цияveřejné míněníобще́ственное мне́ниеekon. veřejná (obchodní) soutěžпубли́чный те́ндер
  2. (sloužící všem) обще́ственный, публи́чный(služby) коммуна́льныйveřejný důmпубли́чный дом, zast. дом терпи́мостиveřejná knihovnaпубли́чная библиоте́каveřejná dopravaобще́ственный тра́нспортveřejné stravováníобще́ственное пита́ниеveřejné záchodyобще́ственные туале́ты
  3. (obecně rozšířený) обще́ственныйveřejné tajemstvíсекре́т полишине́ляprůzkum veřejného míněníиссле́дование обще́ственного мне́нияekon. veřejná obchodní společnostоткры́тое торго́вое о́бщество
  4. (činitel, správa ap.) обще́ственныйpráv. veřejný žalobce prokurátorобще́ственный обвини́тельVeřejná bezpečnostМили́ция обще́ственной безопа́сностиveřejný činitelобще́ственный де́ятель

Vyskytuje se v

dražba: публи́чные торги́veřejná dražba

dům: публи́чный домveřejný dům

líčení: публи́чное/закры́тое разбира́тельствоveřejné/neveřejné líčení

mínění: обще́ственное мне́ниеveřejné mínění

pořádek: обще́ственный поря́докveřejný pořádek

prostranství: обще́ственная пло́щадьveřejné prostranství

soutěž: публи́чный те́ндерveřejná (nabídková) soutěž

správa: обще́ственное управле́ние, публи́чная администра́цияveřejná správa

tlak: давле́ние обще́ственного мне́нияtlak veřejného mínění

útok: сопротивле́ние представи́телю вла́стиútok na veřejného činitele

výzkum: монито́ринг обще́ственного мне́нияvýzkum veřejného mínění

záchod: обще́ственные туале́тыveřejné záchody

činitel: обще́ственное лицо́veřejný činitel

debata: откры́тая диску́ссияveřejná debata

finance: публи́чные/госуда́рственные фина́нсыveřejné/státní finance

knihovna: центра́льная/публи́чная библиоте́каústřední/veřejná knihovna

obhájce: публи́чный защи́тникveřejný obhájce

projev: публи́чное выступле́ниеveřejný projev

rušení: наруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дкаrušení nočního klidu/veřejného pořádku

sektor: обще́ственный/ча́стный се́кторveřejný/soukromý sektor

stravování: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

volba: та́йное/откры́тое голосова́ниеtajná/veřejná volba

vystoupení: публи́чное выступле́ниеveřejné vystoupení

zájem: защища́ть обще́ственные интере́сыhájit veřejné zájmy

zasedání: закры́тое заседа́ниеneveřejné zasedání

žalobce: гла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тельhlavní/státní/veřejný žalobce

tajemství: секре́т полишине́ляveřejné tajemství

дом: публи́чный домveřejný dům, nevěstinec

коммуна́льный: коммуна́льные услу́гиveřejné služby, občanská vybavenost

обще́ственный: обще́ственный обвини́тельveřejný žalobce, prokurátor

разбира́тельство: публи́чное разбира́тельствоveřejné líčení

слу́шание: обще́ственное слу́шаниеveřejné slyšení

де́ятель: обще́ственный де́ятельveřejný činitel

закры́тый: закры́тое заседа́ниеneveřejné zasedání

пита́ние: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

публи́чный: публи́чное выступле́ниеveřejné vystoupení

veřejný: публи́чная и́споведьveřejná zpověď