Hlavní obsah

přístupný

Přídavné jméno

  1. (se snadným přístupem) (обще)досту́пный(těžko) přístupná místa(тру́дно)досту́пные места́
  2. (s dovoleným přístupem) досту́пныйFilm není přístupný mládeži do 18 let.Де́ти до 18 лет на фильм не допуска́ются.
  3. (dostupný, k dispozici) досту́пный(veřejnosti) откры́тый
  4. (mající porozumění) внима́тельный, чу́ткий
  5. (srozumitelný) досту́пный, поня́тный

Vyskytuje se v

nepřístupný: mládeži nepřístupný filmфильм для взро́слых

nepřístupný: veřejnosti nepřístupnýзакры́т(ый) для посети́телей

vozíčkář: přístupný pro vozíčkářeдосту́пный для (инвали́дов-)коля́сочников

досту́пный: места́, досту́пные для тури́стовmísta přístupná turistům