Hlavní obsah

nejasný

Vyskytuje se v

nad, nade: Je to nad slunce jasnější.Э́то ясне́е всего́.

představa: mylná/jasná představa o kom/čemоши́бочное/отчётливое представле́ние о ком/чём

jasný: jasná oblohaя́сное не́бо

jasný: jasný důkazочеви́дное доказа́тельство

jasný: jasný výkladчёткое изложе́ние

stanovisko: zaujmout jasné stanoviskoзаня́ть чёткую пози́цию

výklad: jasný/srozumitelný/detailní výkladчёткое/вразуми́тельное/дета́льное изложе́ние

jasný: mít jasnou hlavuиме́ть све́тлую го́лову

odkud: Je už jasné, odkud vítr vane.Тепе́рь поня́тно, отку́да ве́тер ду́ет.

ви́димый: ви́димое де́лоjasná věc

оконча́тельно: Ста́нет оконча́тельно я́сно, что ...Bude definitivně jasné, že ...

поня́тный: Поня́тное де́ло.Jasná věc., To se rozumí.

усе́чь: Усёк?Pochopils?, Je to jasné?

я́сно: Я́сно как (бо́жий) день.To je nad slunce jasné.