Hlavní obsah

я́сно

Vyskytuje se v

оконча́тельно: Bude definitivně jasné, že ...Ста́нет оконча́тельно я́сно, что ...

я́сно: To je nad slunce jasné.Я́сно как (бо́жий) день.

гром: blesk z čistého nebe, z čista jasna гром среди́ я́сного не́ба

со́кол: udatný mládenec, junák v lidové slovesnostiя́сный со́кол

nad, nade: Je to nad slunce jasnější.Э́то ясне́е всего́.

jasně: jasně a srozumitelněя́сно и поня́тно

jasno: Je úplně jasno.Стои́т я́сная пого́да.

jasný: jasná oblohaя́сное не́бо

polojasno: jasno až polojasnoя́сно, переме́нная о́блачность

říct: To bych řekl!Я́сное де́ло!, Э́то уж будь уве́рен!

blesk: blesk z čistého nebeгром среди́ я́сного не́ба

nasnadě: To je nasnadě.Э́то я́сно как день.

rozum: To dá rozum!Э́то же я́сно!, Я́сное де́ло!, Поня́тно!, Разуме́ется!

тень: zamlžovat coтень наводи́ть, наводи́ть тень на я́сный день