Hlavní obsah

jasně

Vyskytuje se v

nad, nade: Je to nad slunce jasnější.Э́то ясне́е всего́.

představa: mylná/jasná představa o kom/čemоши́бочное/отчётливое представле́ние о ком/чём

jasný: jasná oblohaя́сное не́бо

stanovisko: zaujmout jasné stanoviskoзаня́ть чёткую пози́цию

výklad: jasný/srozumitelný/detailní výkladчёткое/вразуми́тельное/дета́льное изложе́ние

odkud: Je už jasné, odkud vítr vane.Тепе́рь поня́тно, отку́да ве́тер ду́ет.

ви́димый: jasná věcви́димое де́ло

вы́разиться: vyjádřit se přesně/jasněвы́разиться то́чно/чётко

есте́ственно: Jasně že přijdu!Я есте́ственно приду́!

оконча́тельно: Bude definitivně jasné, že ...Ста́нет оконча́тельно я́сно, что ...

поня́тный: Jasná věc., To se rozumí.Поня́тное де́ло.

я́вно: stát jasně na straně kohoбыть я́вно на стороне́ кого

я́сно: To je nad slunce jasné.Я́сно как (бо́жий) день.

jasně: jasně zářící kouleя́рко сия́ющий шар