Hlavní obsah

ви́димый

Vyskytuje se v

ви́димо: spousta, moc, moře lidí ap.ви́димо-неви́димо

ви́дный: je vidět, je znát, je patrnýви́ден

ро́зовый: vidět koho/co růžově/v růžových barváchв ро́зовом све́те ви́деть кого/что

спать: sní o čem, pořád myslí jen na co, představuje si coспит и ви́дит кто что

ви́димый: jasná věcви́димое де́ло

наскво́зь: mít prokouknutého koho, vidět komu až do žaludkuви́деть наскво́зь кого

неви́димо: spousta, mrakyви́димо-неви́димо

ничто́: Nic nevidím.Я ничего́ не ви́жу.

край: zahlédnout co koutkem okaви́деть что кра́ем гла́за

рыба́к: Vrána k vráně sedá., Rovný rovného si hledá.Рыба́к рыбака́ ви́дит издалека́.

серде́чно: Jsem upřímně rád, že vás vidím.Серде́чно рад вас ви́деть.

neviditelný: neviditelná ruka trhuневи́димая рука́ ры́нка

přivrácený: přivrácená strana Měsíceви́димая сторона́ Луны́

skrytý: skrytý ševневи́димый шов

strana: astron. přivrácená/odvrácená strana Měsíceвиди́мая/обра́тная сторона́ Луны́

vidět: být vidětбыть ви́димым, просма́триваться

viditelný: fyz. viditelné zářeníви́димое излуче́ние

dívat se: Nemohu se na to už dívat.Я ви́деть э́того не могу́.

muset: To představení musíš vidět.Ты до́лжен ви́деть э́тот спекта́кль.

pouhý: viditelný pouhým okemви́димый невооружённым гла́зом

přát: Nepřeji si ho vidět.Я не жела́ю его́ ви́деть.

černě: vidět všechno černěви́деть мир в ту́склых кра́сках

naskrz: prohlédnout koho skrz naskrzви́деть наскво́зь кого

nos: nevidět si na špičku nosuда́льше со́бственного но́са не ви́деть

příčina: bez jakékoli zjevné příčinyбез вся́кой ви́димой причи́ны

růžový: vidět všechno v růžových barváchви́деть всё в ро́зовом/ра́дужном све́те

vlastní: vidět na vlastní očiви́деть свои́ми со́бственными глаза́ми

ви́деть: jestli vidíšви́дишь ли