Hlavní obsah

ви́деть

Nedokonavé slovesoви́жу, ви́дишь; ви́денный

  1. ви́дишь ли jestli vidíš

Vyskytuje se v

ви́дный: ви́денje vidět, je znát, je patrný

ро́зовый: в ро́зовом све́те ви́деть кого/чтоvidět koho/co růžově/v růžových barvách

спать: спит и ви́дит кто чтоsní o čem, pořád myslí jen na co, představuje si co

наскво́зь: ви́деть наскво́зь когоmít prokouknutého koho, vidět komu až do žaludku

ничто́: Я ничего́ не ви́жу.Nic nevidím.

край: ви́деть что кра́ем гла́заzahlédnout co koutkem oka

рыба́к: Рыба́к рыбака́ ви́дит издалека́.Vrána k vráně sedá., Rovný rovného si hledá.

серде́чно: Серде́чно рад вас ви́деть.Jsem upřímně rád, že vás vidím.

dívat se: Я ви́деть э́того не могу́.Nemohu se na to už dívat.

muset: Ты до́лжен ви́деть э́тот спекта́кль.To představení musíš vidět.

přát: Я не жела́ю его́ ви́деть.Nepřeji si ho vidět.

vidět: хорошо́ ви́деть на бли́зкое расстоя́ниеdobře vidět na blízko

černě: ви́деть мир в ту́склых кра́скахvidět všechno černě

naskrz: ви́деть наскво́зь когоprohlédnout koho skrz naskrz

nos: да́льше со́бственного но́са не ви́детьnevidět si na špičku nosu

růžový: ви́деть всё в ро́зовом/ра́дужном све́теvidět všechno v růžových barvách

vlastní: ви́деть свои́ми со́бственными глаза́миvidět na vlastní oči

ви́деть: ви́дишь лиjestli vidíš