Hlavní obsah

přát

Nedokonavé sloveso

  1. (někomu úspěch ap.) жела́ть с инф.Nepřeji si ho vidět.Я не жела́ю его́ ви́деть.
  2. (vyslovit přání) жела́ть кому/чему кого/чего, поздравля́ть кого/что с чемPřeji Vám šťastnou cestu.Жела́ю Вам счастли́вого пути́.přát k Novému rokuпоздравля́ть с Но́вым го́дом
  3. (dopřávat) разреша́ть, допуска́ть кому что, не препя́тствовать кому
  4. (být příznivě nakloněn) соде́йствоватьkniž. благоприя́тствоватьŠtěstí mu přálo.Ему́ повезло́.

Vyskytuje se v

pěkný: Pěkný víkend (přeji)!Прия́тных выходны́х!

pořízení: Přeji dobré pořízení!Жела́ю уда́чи!

přát si: přát si dítěхоте́ть ребёнка

přát si: toužebně si přát coжа́ждать, стра́шно хоте́ть чего

přát si: Jak si přejete.Как вам уго́дно.

přát si: Přejete si čaj?Хоти́те ча́ю?

týž: Totéž přeji i vám.Того́ же и вам жела́ю.

добро́: жела́ть добра́ комуpřát komu dobro

погоди́ть: Ну, погоди́!Jen počkej!, Nepřej si mě!

повезти́: Ему́ повезло́.Měl štěstí., Štěstí mu přálo.

приказа́ть: Как прика́жете.Jak si přejete.

стра́стно: стра́стно жела́тьtoužit, usilovně si přát

уго́дно: Что вам уго́дно?Co si přejete?