Hlavní obsah

přát

Nedokonavé sloveso

  1. (někomu úspěch ap.) жела́ть с инф.Nepřeji si ho vidět.Я не жела́ю его́ ви́деть.
  2. (vyslovit přání) жела́ть кому/чему кого/чего, поздравля́ть кого/что с чемPřeji Vám šťastnou cestu.Жела́ю Вам счастли́вого пути́.přát k Novému rokuпоздравля́ть с Но́вым го́дом
  3. (dopřávat) разреша́ть, допуска́ть кому что, не препя́тствовать кому
  4. (být příznivě nakloněn) соде́йствоватьkniž. благоприя́тствоватьŠtěstí mu přálo.Ему́ повезло́.

Vyskytuje se v

pěkný: Pěkný víkend (přeji)!Прия́тных выходны́х!

přát si: přát si dítěхоте́ть ребёнка

týž: Totéž přeji i vám.Того́ же и вам жела́ю.

добро́: přát komu dobroжела́ть добра́ кому

погоди́ть: Jen počkej!, Nepřej si mě!Ну, погоди́!

повезти́: Měl štěstí., Štěstí mu přálo.Ему́ повезло́.

приказа́ть: Jak si přejete.Как прика́жете.

стра́стно: toužit, usilovně si přátстра́стно жела́ть

уго́дно: Co si přejete?Что вам уго́дно?

přát: Nepřeji si ho vidět.Я не жела́ю его́ ви́деть.