Hlavní obsah

vidět

Nedokonavé sloveso

  1. (vnímat zrakem) ви́деть(film ap.) смотре́тьzast. зретьbýt vidětбыть ви́димым, просма́триваться
  2. (nebýt slepý) ви́детьdobře vidět na blízkoхорошо́ ви́деть на бли́зкое расстоя́ние
  3. (potkávat) ви́деться, встреча́тьсяMoc často ho nevidím.Мы с ним не ви́димся о́чень ча́сто.Jsem rád, že tě vidím.Рад тебя́ ви́деть.
  4. (pozorovat, shledávat) ви́детьJe vidět, že ...Ви́дно/Заме́тно, что...Jak je vidět...Как ви́деть...
  5. (představovat si) ви́деть, вообража́ть, представля́ть
  6. (považovat) ви́детьNevidím na tom nic špatného.Я в э́том ничего́ плохо́го не ви́жу.

Vyskytuje se v

výše: viz výšeсмотри́ вы́ше

dlouho: Dlouho jsme se neviděli.Давно́ мы не ви́делись.

dvojitě: Vidím dvojitě.У меня́ в глаза́х двои́тся.

muset: To představení musíš vidět.Ты до́лжен ви́деть э́тот спекта́кль.

přát: Nepřeji si ho vidět.Я не жела́ю его́ ви́деть.

černě: vidět všechno černěви́деть мир в ту́склых кра́сках

nos: nevidět si na špičku nosuда́льше со́бственного но́са не ви́деть

růžový: vidět všechno v růžových barváchви́деть всё в ро́зовом/ра́дужном све́те

rys: vidět jako rysглаз как у орла́

sto: Neviděli jsme se snad sto let.Сорока́ лет мы не ви́делись.

vlastní: vidět na vlastní očiви́деть свои́ми со́бственными глаза́ми

наскво́зь: mít prokouknutého koho, vidět komu až do žaludkuви́деть наскво́зь кого

ви́деть: Rád vás vidím.Рад вас ви́деть.

видне́ться: V dálce je vidět les.Вдали́ видне́ется лес.

горе́ть: V okně je vidět světlo., Okno svítí.В окне́ гори́т свет.

мно́го: Viděl jsem leccos.Я мно́го чего́ вида́л.

ничто́: Nic nevidím.Я ничего́ не ви́жу.

ра́курс: vidět co z nového úhlu pohleduуви́деть что в но́вом раку́рсе

хрен: Je hovno vidět. nicНи хрена́ не ви́дно.

колоко́льня: nevidět dál, než na špičku svého nosuсо свое́й колоко́льни смотре́ть

серде́чно: Jsem upřímně rád, že vás vidím.Серде́чно рад вас ви́деть.

сно́ска: viz poznámkaсм. сно́ску

существо́: Není vidět živé duše.Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.

vidět: být vidětбыть ви́димым, просма́триваться