Hlavní obsah

серде́чно

Vyskytuje se v

простота́: z naivityпо простоте́ серде́чной

серде́чный: srdeční chlopně серде́чные кла́паны

kolaps: med. srdeční kolapsсерде́чный колла́пс

kontrakce: anat. kontrakce srdečního svaluсокраще́ние серде́чной мы́шцы

nedomykavost: med. nedomykavost chlopníнедоста́точность серде́чных кла́панов

pozdrav: srdečný pozdrav komuсерде́чный приве́т кому

rytmus: srdeční rytmusсерде́чный ритм

srdeční: med. srdeční záchvatсерде́чный при́ступ

srdečný: srdečný pozdravсерде́чный приве́т

záchvat: med. nervový/epileptický/srdeční záchvatнерви́ческий/эпилепти́ческий/серде́чный припа́док

stimulátor: med. srdeční stimulátorсерде́чный стимуля́тор

серде́чно: Jsem upřímně rád, že vás vidím.Серде́чно рад вас ви́деть.