Hlavní obsah

vidění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vnímání zrakem) ви́дение, зре́ниеprostorové/periferní viděníпростра́нственное/перифери́ческое зре́ниеdenní/noční viděníдневно́е/ночно́е зре́ние
  2. (vidina) (при)виде́ние

Vyskytuje se v

periferní: periferní viděníбоково́е/перифери́йное зре́ние

vidět: být vidětбыть ви́димым, просма́триваться

výše: viz výšeсмотри́ вы́ше

dlouho: Dlouho jsme se neviděli.Давно́ мы не ви́делись.

dvojitě: Vidím dvojitě.У меня́ в глаза́х двои́тся.

muset: To představení musíš vidět.Ты до́лжен ви́деть э́тот спекта́кль.

přát: Nepřeji si ho vidět.Я не жела́ю его́ ви́деть.

černě: vidět všechno černěви́деть мир в ту́склых кра́сках

nos: nevidět si na špičku nosuда́льше со́бственного но́са не ви́деть

růžový: vidět všechno v růžových barváchви́деть всё в ро́зовом/ра́дужном све́те

rys: vidět jako rysглаз как у орла́

sto: Neviděli jsme se snad sto let.Сорока́ лет мы не ви́делись.

vlastní: vidět na vlastní očiви́деть свои́ми со́бственными глаза́ми

наскво́зь: mít prokouknutého koho, vidět komu až do žaludkuви́деть наскво́зь кого

ви́деть: Rád vás vidím.Рад вас ви́деть.

горе́ть: V okně je vidět světlo., Okno svítí.В окне́ гори́т свет.

ничто́: Nic nevidím.Я ничего́ не ви́жу.

ра́курс: vidět co z nového úhlu pohleduуви́деть что в но́вом раку́рсе

колоко́льня: nevidět dál, než na špičku svého nosuсо свое́й колоко́льни смотре́ть

серде́чно: Jsem upřímně rád, že vás vidím.Серде́чно рад вас ви́деть.

сно́ска: viz poznámkaсм. сно́ску

существо́: Není vidět živé duše.Не ви́дно ни одного́ живо́го существа́.

vidění: prostorové/periferní viděníпростра́нственное/перифери́ческое зре́ние