Hlavní obsah

přesný

Vyskytuje se v

čas: přesný časто́чное вре́мя

adresa: přesná adresaто́чный/по́лный а́дрес

trefa: přesná trefaто́чное попада́ние в цель

záznam: vést (si) přesné záznamy o kom/čemвести́ то́чные за́писи о ком/чём

hodinky: přesný jako hodinkyто́чен, как часы́

определённый: přesný termínопределённый срок

přesný: přesný časто́чное вре́мя