Hlavní obsah

přesně

Vyskytuje se v

čas: přesný časто́чное вре́мя

či: či přesnějiи́ли точне́е

adresa: přesná adresaто́чный/по́лный а́дрес

hodina: přesně v pět hodinро́вно в пять часо́в

jít: Hodinky jdou přesně.Часы́ иду́т/рабо́тают то́чно.

odpovědět: přesně odpovědětдать определённый отве́т

přesný: přesný časто́чное вре́мя

trefa: přesná trefaто́чное попада́ние в цель

záznam: vést (si) přesné záznamy o kom/čemвести́ то́чные за́писи о ком/чём

hodinky: přesný jako hodinkyто́чен, как часы́

chlup: na chlup přesněтю́телька в тю́тельку

со́бственно: po pravdě, přesněji řečenoсо́бственно говоря́

ве́рно: přesně takсоверше́нно ве́рно

вы́разиться: vyjádřit se přesně/jasněвы́разиться то́чно/чётко

определённый: přesný termínопределённый срок

чётко: přesně definovatчётко определи́ть

то́чность: Pracuje přesně jako hodinky.Рабо́тает с то́чностью часово́го механи́зма.

přesně: přesně v šest hodinро́вно в шесть часо́в