Hlavní obsah

hodina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (60 minut) часza hodinu přijít ap.че́рез часza hodinu tarif, jednotka rychlostiв часasi hodinuо́коло часа́, с часčekat přes hodinuждать бо́льше ча́са24 hodin denněкруглосу́точноletová hodinaлётный часza půl hodiny po uplynutíче́рез полчаса́, полчаса́ спустя́každou hodinuка́ждый час, ежеча́сноhodina a půlполтора́ часа́
  2. (čas na hodinách) часKolik je hodin?Кото́рый час?přesně v pět hodinро́вно в пять часо́в
  3. (vyučovací) уро́к(úřední ap.) часы́, вре́мяordinační hodinyприёмные часы́hodina francouzštinyуро́к францу́зскогоdávat hodinyдава́ть уро́киpřesčasové hodinyсверхуро́чное вре́мяúřední hodinyслуже́бное вре́мяotvírací hodinyвре́мя рабо́ты
  4. (okamžik, doba) вре́мя, пора́, часv ranních/nočních hodináchв у́треннее/ночно́е вре́мя

Vyskytuje se v

celá: в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́v celou (hodinu)

dopolední: в пе́рвой полови́не дня, до обе́даv dopoledních hodinách

hodiny: парко́вочный автома́тparkovací hodiny

návštěvní: приёмные часы́návštěvní hodiny

ordinační: приёмные часы́, часы́ приёмаordinační hodiny

poté: час спустя́hodinu poté

rozvrh: расписа́ние уро́ков/заня́тийrozvrh hodin

sluneční: со́лнечные часы́sluneční hodiny

úřední: приёмные часы́úřední hodiny

věžní: ба́шенные часы́, кура́нтыvěžní hodiny

bicí: часы́ с бо́емbicí hodiny

brát: брать ле́кции чего у когоbrát hodiny čeho u koho

čtvrt: че́рез пятна́дцать мину́тza čtvrt hodiny

denně: Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.Pracuje osm hodin denně.

digitální: цифровы́е часы́digitální hodiny

dopoledne: в 10 часо́в утра́v 10 hodin dopoledne

francouzština: уро́к францу́зского (языка́)hodina francouzštiny

jet: По́езд ухо́дит в три часа́.Vlak jede ve tři hodiny.

kolik: Кото́рый час?Kolik je hodin?

nastavit: завести́ буди́льник на шесть часо́вnastavit budík na šest hodin

nástěnný: насте́нные часы́nástěnné hodiny

odbít: Часы́ проби́ли по́лночь.Hodiny odbily půlnoc.

odskočit si: отлучи́ться на ча́сodskočit si na hodinu

otevřít: Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.Obchod otevírá v 7 hodin.

píchací: та́бельные часы́píchací hodiny

propustit: неме́дленно уво́лить когоpropustit koho na hodinu

přesčasový: сверхуро́чные часы́přesčasové hodiny

přesně: ро́вно в шесть часо́вpřesně v šest hodin

přesýpací: песо́чные часы́přesýpací hodiny

půl: полчаса́půl hodiny

půlnoc: Часы́ проби́ли по́лночь.Hodiny odbily půlnoc.

rozložit: разобра́ть часы́/мото́рrozložit hodiny/motor

stát: Часы́ останови́лись.Hodiny stojí.

stojací: напо́льные часы́stojací hodiny

špatně: Часы́ врут.Hodiny jdou špatně.

tanec: уро́ки та́нцевhodiny tance

ukazovat: Часы́ пока́зывают по́лночь.Hodiny ukazují půlnoc.

vyučovací: уро́к, заня́тиеvyučovací hodina

za: Приду́ че́рез час.Přijdu za hodinu.

zameškaný: прогу́льные уро́киzameškané hodiny

zavírací: по́сле закры́тияpo zavírací hodině

zpozdit se: опозда́ть на часzpozdit se o hodinu

bez, beze: почти́ часbez mála hodinu

dvanáctý: в (са́мое) после́днее мгнове́ниеv hodině dvanácté na poslední chvíli

mezi: час ме́жду соба́кой и во́лкомhodina mezi psem a vlkem za svítání, za soumraku

вре́мя: Ско́лько вре́мени?Kolik je hodin?

гра́фик: гра́фик рабо́тыprovozní/pracovní doba, úřední hodiny

кото́рый: Кото́рый час?Kolik je hodin?

проби́ть: Его́ час проби́л.Přišel jeho čas., Přišla jeho hodina.

су́тки: кру́глые су́ткиplných 24 hodin

час: сверхуро́чные часы́přesčasové hodiny, přesčasy

бить: Бьёт шесть часо́в.Odbíjí šest (hodin).

бо́льше: ждать бо́льше часа́čekat víc než hodinu

буди́льник: завести́ буди́льник на шесть часо́вnastavit budík na šest hodin

верну́ться: Верну́сь часа́ че́рез два.Vrátím se asi za dvě hodiny.

мину́та: пять мину́т седьмо́гоšest hodin pět minut

на: опозда́ть на часzpozdit se o hodinu

насте́нный: насте́нные часы́nástěnné hodiny

опозда́ть: опозда́ть на полчаса́opozdit se o půl hodiny, přijít s půlhodinovým zpožděním

отрабо́тать: Отрабо́тал во́семь часо́в.Odpracoval osm hodin.

по: заня́тия по литерату́реhodina literatury

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

по́здний: по́здний часpozdní hodina

ра́нний: ра́нний часbrzká hodina, brzy

распи́сывание: распи́сывание дней по часа́мplánování dnů po hodinách

сре́тение: На Сре́тение зима́ с ле́том встре́тились.Na Hromnice o hodinu více.

тако́й-то: в тако́м-то ча́суv tu a v tu hodin

уро́к: звоно́к на уро́к/с уро́каzvonek na hodinu/na přestávku

ход: два часа́ хо́дуdvě hodiny chůze

hodina: ка́ждый час, ежеча́сноkaždou hodinu