Hlavní obsah

otevřít

Dokonavé sloveso

  1. (dveře, okno ap.) откры́ть, раскры́тьotevřít dokořánраспахну́ть
  2. (odemknout) отпере́ть, откры́тьObchod otevírá v 7 hodin.Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.
  3. (rozevřít) раскры́ть, откры́ть, вскрытьotevřít ústa údivemот удивле́ния рот рази́нуть
  4. (zpřístupnit pro užívání) откры́ть
  5. (odstranit uzávěr ap.) откры́ть(bečku piva ap.) отку́поритьotevřít dopisраспеча́тать письмо́otevřít láhevотку́порить буты́лку
  6. (zahájit provoz) откры́ть, нача́тьotevřít si účet v banceоткры́ть счёт в ба́нке
  7. (spustit proces) откры́ть(kohoutek ap.) отверну́ть(zapnout) включи́ть

Vyskytuje se v

účet: откры́ть счётotevřít si účet

konto: откры́ть (ба́нковский) счётotevřít si konto

okno: откры́ть/закры́ть окно́, ve vlaku опусти́ть/подня́ть окно́otevřít/zavřít okno

oko: откры́ть глаза́otevřít oči

otevřít se: У него́ не раскры́лся парашю́т.Neotevřel se mu padák.

ústa: откры́ть/полоска́ть ротotevřít/vypláchnout ústa

zákon: И́менем зако́на - откро́йте!Jménem zákona - otevřete!

откры́ть: Откры́то!Je otevřeno!

спусти́ться: спусти́ться с облако́вspadnout na zem, otevřít oči

вскрыть: вскрыть форма́т PDFotevřít formát PDF

вы́ставка: Вы́ставка откры́лась.Výstava byla otevřena.

дверь: откры́ть/закры́ть дверьotevřít/zavřít dveře

рабо́тать: рабо́тать круглосу́точноmít otevřeno nonstop

распакова́ть: распакова́ть файлrozbalit/otevřít soubor

торгова́ть: Магази́н торгу́ет без выходны́х дней.Obchod má otevřeno 7 dní v týdnu.

откры́ться: глаза́ откры́лись у когоkomu se otevřely oči

распахну́ть: распахну́ть свою́ ду́шу перед кемodhalit své nitro, otevřít se komu

otevřít: распахну́тьotevřít dokořán