Hlavní obsah

oko

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zrakový orgán) глаз, о́коmodré/hnědé očiголубы́е/ка́рие глаза́přimhouřit očiприщу́рить глаза́otevřít očiоткры́ть глаза́sklopit očiопусти́ть глаза́na vlastní očiсо́бственными глаза́ми, воо́чию
  2. (smyčka, kroužek) сило́к, пе́тляmít oko na punčošeиме́ть пе́тлю на чулке́
  3. (co připomíná oko) глаз, очко́mořské okoго́рное о́зероmagické okoмаги́ческий глазpaví okoпавли́ний глазvraní okoворо́ний глаз

Vyskytuje se v

třeštit: dívat se пя́лить/тара́щить глаза́třeštit oči, třeštit zrak

valit: poulit тара́щить/пя́лить глаза́valit oči/bulvy

vyboulit: vytřeštit вы́таращить/вы́пучить глаза́vyboulit oči

čtyři: с гла́зу на́ глазmezi čtyřma očima

druhý: вторы́е глаза́druhé oči brýle

hnědý: ка́рие глаза́hnědé oči

kuří: мозо́льkuří oko

mezi: с гла́зу на глазmezi čtyřma očima

obrace: изна́ночная петля́oko upletené obrace

od, ode: ме́рить на глаз(о́к)měřit od oka

oko: го́рное о́зероmořské oko

pastva: прия́тное зре́лище, глаз не оторва́ть, (пря́мо) загляде́ньеpastva pro oči

paví: (дневно́й) павли́ний глазbabočka paví oko

podle: на глазо́кpodle oka

psí: У него́ бы́ли пре́данные (по-)соба́чьи глаза́.Měl psí oči.

volský: яи́чница-глазу́ньяgastr. volské oko

výtok: выделе́ния из глазvýtok z očí

akomodace: аккомода́ция гла́заakomodace oka

do: смотре́ть в глаза́dívat se do očí

hltat: пожира́ть глаза́миhltat koho očima

chrpově: небе́сно/василько́во голубы́е глаза́chrpově modré oči

klesat: па́дать в глаза́х други́хklesat v očích jiných

klížit se: Глаза́ слипа́ются.Oči se klíží.

lahodit: ласка́ть глазlahodit oku

mžitka: мельтеше́ние пе́ред глаза́миmžitky před očima

pouhý: ви́димый невооружённым гла́зомviditelný pouhým okem

přejíždět: ша́рить глаза́миpřejíždět očima

přimhouřit: прищу́рить глаза́přimhouřit oči

přivřít: прищу́рить глаза́přivřít oči

sklopit: опусти́ть глаза́, поту́пить взорsklopit oči

smaragdový: изумру́дные глаза́smaragdové oči

spustit: не спуска́ть глаз с когоnespustit oči z koho

světle: све́тло-зелёные глаза́světle zelené oči

světlý: све́тлые глаза́světlé oči

svůj, svá, své, svoje: (не) ве́рить свои́м/со́бственным глаза́м(ne)věřit svým očím

šetřit: бере́чь здоро́вье/глаза́/си́лыšetřit si zdraví/oči/síly

tmavohnědý: ка́рие глаза́tmavohnědé oči

váček: мешки́ под глаза́миváčky pod očima

vykulit: вы́таращить глаза́ от удивле́нияvykulit oči údivem

výplach: промыва́ние глаз/желу́дкаmed. výplach očí/žaludku

vyrazit: вы́шибить кому зуб/глазvyrazit komu zub/oko

zakoulet: повраща́ть глаза́миzakoulet očima

zamhouřit: зажму́рить глаза́zamhouřit oči

zapadlý: впа́вшие глаза́zapadlé oči

zavřít: закры́ть глаза́zavřít oči

zvednout: подня́ть глаза́ на когоzvednout oči ke komu

zvlhlý: вла́жные глаза́zvlhlé oči

bít: реза́ть глаза́, броса́ться в глаза́bít do očí

důlek: Его́ глаза́ ле́зут на лоб.Lezou mu oči z důlků.

hovořit: говори́ть с кем с гла́зу на глазhovořit s kým mezi čtyřma očima

chránit: бере́чь кого/что как зени́цу о́каchránit koho/co jako oko v hlavě

klapka: име́ть шо́ры на глаза́хmít klapky na očích

koulet: враща́ть глаза́миkoulet očima

koutek: уви́деть что кра́ем гла́заzahlédnout co koutkem oka

navrch: У него́ глаза́ вы́лезли на лоб.Má oči navrch hlavy.

oba, obě: смотре́ть сквозь па́льцы на что, закры́ть глаза́ на чтоpřivřít nad čím obě oči

obrátit: закати́ть глаза́obrátit oči v sloup

odhadnout: прики́нуть на глазodhadnout od oka

opatrovat: бере́чь кого/что как зени́цу о́каopatrovat koho/co jako oko v hlavě

otevřený: быть настороже́mít oči otevřené

otevřít se: У него́ откры́лись глаза́.Otevřely se mu oči.

pěst: ни к селу́ ни к го́роду, ob. ни прише́й ни пристегни́být jako pěst na oko

podívat se: посмотре́ть сме́рти/пра́вде в глаза́podívat se smrti/pravdě do očí

pohledět: посмотре́ть пра́вде в глаза́pohlédnout pravdě do očí

povědět: вы́сказать в лицо́ всю пра́вдуpovědět (celou) pravdu do očí

pravda: посмотре́ть пра́вде в глаза́podívat se pravdě do očí

pro: ра́ди (его́) прекра́сных глазpro (jeho) krásné oči

přecházet: прям глаза́м больно́až oči přecházejí

pytel: У неё мешки́ под глаза́ми.Má pytle pod očima.

sloup: закати́ть глаза́obrátit oči v sloup

sníst: Он пожира́ет её глаза́ми.Div ji nesní očima.

spadnout: У него́ глаза́ откры́лись/пелена́ с глаз упа́ла.Spadly mu šupiny z očí.

stopka: гляде́ть в о́ба (глаза́)mít oči na stopkách

strach: У стра́ха глаза́ велики́.Strach má velké oči.

střežit: бере́чь/храни́ть кого/что как зени́цу о́каstřežit koho/co jako oko v hlavě

střízlivý: смотрю́ на мир тре́звыми глаза́миdívat se na svět střízlivýma očima

tam: идти́ туда́, куда́ глаза́ глядя́тjít tam, kam oči vedou

trn: Я у него́ как бельмо́ на глазу́.Jsem mu trnem v oku.

věřit: не ве́рить свои́м глаза́мnevěřit svým očím

vlastní: ви́деть свои́ми со́бственными глаза́миvidět na vlastní oči

vodnatý: водяни́стые глаза́vodnaté oči bezbarvé,mdlé

z, ze: По глаза́м ви́дно.Kouká mu to z očí.

za: о́ко за о́ко, зуб за́ зубoko za oko, zub za zub

kulit: тара́щить глаза́kulit oči

бро́ситься: бро́ситься в глаза́praštit do očí

ка́пля: глазны́е ка́плиkapky do očí

округли́ть: округли́ть глаза́vyvalit oči

пе́тля: лицева́я/изна́ночная пе́тляoko hladce/obrace při pletení

прилипа́ть: прилипа́ть глаза́ми к кому/чемуviset očima na kom/čem

сверка́ть: сверка́ть глаза́миblýskat očima, vyjadřovat prudké city

смерть: сме́рти в глаза́ смотре́тьdívat se smrti do očí

спусти́ться: спусти́ться с облако́вspadnout na zem, otevřít oči

яи́чница: яи́чница-глазу́ньяvolské oko

броса́ться: броса́ться в глаза́být nápadný, bít do očí

вели́кий: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

взгляд: бро́сить взгляд на кого/чтоhovor. mrknout (se), kouknout se, hodit oko na koho/co

впива́ться: впива́ться глаза́ми в кого/чтоvpíjet se očima do koho/čeho

вы́таращенный: вы́таращенные глаза́vytřeštěné oči

глаз: близору́кие глаза́krátkozraké oči

доло́й: Уйди́ с глаз доло́й!Táhni/Jdi mi z očí!

закры́ть: закры́ть глаза́zavřít oči

ка́рий: ка́рие глаза́hnědé oči

опусти́ть: опусти́ть глаза́sklopit oči

бере́чь: бере́чь кого/что как зени́цу о́каopatrovat koho/co jako oko v hlavě

бура́вить: бура́вить глаза́ми когоprovrtávat očima koho

ве́рить: не ве́рить свои́м уша́м/глаза́мnevěřit vlastním uším/očím

взгляну́ть: взгляну́ть пра́вде в глаза́pohlédnout pravdě do očí

вон: С глаз доло́й из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

во́рон: Во́рон во́рону глаз не вы́клюет.Vrána vráně oči nevyklove.

зе́ркало: глаза́ зе́ркало души́oko je zrcadlo duše

край: ви́деть что кра́ем гла́заzahlédnout co koutkem oka

моргну́ть: не моргну́в гла́зомbez mrknutí oka, bez dlouhého rozmýšlení

о́зеро: глаза́ как озёра у когоkdo má oči jako studánky

о́ко: О́ко за о́ко, зуб за зуб.Oko za oko, zub za zub.

откры́ться: глаза́ откры́лись у когоkomu se otevřely oči

попрека́ть: попрека́ть куско́м хле́баvyčítat nos mezi očima

пу́чить: пу́чить глаза́poulit oči, hovor. valit oči

расти́: Он рос пря́мо на глаза́х.Rostl přímo před očima.

свеча́: та́ет как свеча́ ктоztrácí se před očima, hubne kdo

синя́к: синяки́ под глаза́миkruhy pod očima

страх: У стра́ха глаза́ вели́ки.Strach má velké oči.

уго́дно: что уго́дноcokoli