Hlavní obsah

svůj, svá, své, svoje

Zájmeno

  1. (vlastní původci děje) свой, своя́, своё, свои́, со́бственный, со́бственная, со́бственное, со́бственные(ne)věřit svým očím(не) ве́рить свои́м/со́бственным глаза́м
  2. (příslušný, náležitý) свой, своя́, своё, свои́svého času kdysiв своё вре́мя
  3. své, svoje (co se týká původce děje) своё, по своему́Jdi si po svém.Иди́ по свои́м де́лам.trvat na svémнастоя́ть на своём