Hlavní obsah

otevřený

Přídavné jméno

  1. (okno, dům, ústa ap.) откры́тыйotevřená zlomeninaоткры́тый перело́мden otevřených dveříдень откры́тых двере́й
  2. (nekrytý, volný) откры́тыйotevřený oheňоткры́тое пла́мя
  3. (ničím neohraničený) откры́тый, свобо́дныйgeogr. otevřené mořeоткры́тое мо́реmat. otevřený intervalоткры́тый промежу́ток
  4. (nevyřešený) откры́тыйotevřený konecоткры́тый коне́ц
  5. (zjevný, veřejný) откры́тый, нескрыва́емыйotevřený konfliktоткры́тый конфли́ктotevřený dopisоткры́тое письмо́
  6. (přímý, upřímný) откры́тый, и́скренний, открове́нныйotevřená povahaи́скренний хара́ктерotevřená kritikaоткры́тая кри́тика

Vyskytuje se v

dopis: откры́тое письмо́otevřený dopis

dveře: День откры́тых двере́йden otevřených dveří

náruč: с распростёртыми объя́тиямиs otevřenou náručí

otevřít: распахну́тьotevřít dokořán

slabika: откры́тый/закры́тый слогotevřená/zavřená slabika

účet: откры́ть счётotevřít si účet

zlomenina: откры́тый/закры́тый перело́мotevřená/uzavřená zlomenina

bazén: закры́тый/откры́тый бассе́йнkrytý/otevřený bazén

konto: откры́ть (ба́нковский) счётotevřít si konto

množina: откры́тое/за́мкнутое мно́жествоotevřená/uzavřená množina

nechat: оста́вить вопро́с откры́тымnechat otázku otevřenou

obvod: откры́тый ко́нтурotevřený obvod

okno: откры́ть/закры́ть окно́, ve vlaku опусти́ть/подня́ть окно́otevřít/zavřít okno

oko: откры́ть глаза́otevřít oči

otevření: торже́ственное откры́тиеslavnostní otevření

otevřít se: У него́ не раскры́лся парашю́т.Neotevřel se mu padák.

prostranství: откры́тый во́здухotevřené prostranství

přivítat: встре́тить/приня́ть с распростёртыми объя́тиямиpřivítat s otevřenou náručí

ústa: откры́ть/полоска́ть ротotevřít/vypláchnout ústa

pusa: слу́шать с раскры́тым ртомposlouchat s otevřenou pusou

vrátka: оста́вить себе́ лазе́йкуnechávat si zadní vrátka (otevřená)

zadní: оста́вить лазе́йкуnechat otevřená zadní vrátka

zákon: И́менем зако́на - откро́йте!Jménem zákona - otevřete!

откры́ть: Откры́то!Je otevřeno!

спусти́ться: спусти́ться с облако́вspadnout na zem, otevřít oči

вскрыть: вскрыть форма́т PDFotevřít formát PDF

вы́ставка: Вы́ставка откры́лась.Výstava byla otevřena.

дверь: откры́ть/закры́ть дверьotevřít/zavřít dveře

оста́вить: оста́вить вопро́с откры́тымnechat otázku otevřenou

рабо́тать: рабо́тать круглосу́точноmít otevřeno nonstop

распакова́ть: распакова́ть файлrozbalit/otevřít soubor

рот: рази́нуть ротzůstat s otevřenou pusou

торгова́ть: Магази́н торгу́ет без выходны́х дней.Obchod má otevřeno 7 dní v týdnu.

объя́тие: приня́ть/встре́тить с распростёртыми объя́тиямиpřijmout/přivítat s otevřenou náručí

откры́ться: глаза́ откры́лись у когоkomu se otevřely oči

рази́нуть: слу́шать, рази́нув ротposlouchat s otevřenou pusou s údivem, se zájmem

распахну́ть: распахну́ть свою́ ду́шу перед кемodhalit své nitro, otevřít se komu

otevřený: откры́тый перело́мotevřená zlomenina