Hlavní obsah

obvod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (hraniční čára) окру́жность, окра́ина чего
  2. (čtverce ap.) пери́метр(kruhu ap.) окру́жность чего
  3. (elektrický ap.) цепь, схе́маelektrický obvodэлектри́ческая цепьpřerušení obvoduобры́в це́пиotevřený obvodоткры́тый ко́нтур
  4. (správní území) уча́сток, райо́нpoštovní obvodпочто́вый уча́стокsoudní obvodсуде́бный райо́нvolební obvodизбира́тельный уча́сток

Vyskytuje se v

integrovaný: интегра́льная схе́маelektr. integrovaný obvod

oscilační: колеба́тельный ко́нтурelektr. oscilační obvod

topný: отопи́тельный конту́рelektr. topný obvod

uzavřený: за́мкнутая цепьelektr. uzavřený obvod

volební: избира́тельный уча́сток/го́лосvolební obvod/hlas

за́мкнутый: за́мкнутая цепьuzavřený obvod/okruh

избира́тельный: избира́тельный уча́стокvolební obvod

окру́жность: окру́жность груди́/та́лииobvod prsou/v pase

obvod: почто́вый уча́стокpoštovní obvod