Hlavní obsah

volební

Přídavné jméno

  • избира́тельный(proces ap.) вы́борный(orgán ap.) представи́тельныйvolební lístek(избира́тельный) бюллете́ньvolební řádположе́ние о вы́борахvolební obvod/hlasизбира́тельный уча́сток/го́лосvolební systémизбира́тельная систе́маvolební právoизбира́тельное пра́во

Vyskytuje se v

komise: volební komiseизбира́тельная коми́ссия, избирко́м

lístek: hlasovací/volební lístekбюллете́нь для голосова́ния

místnost: volební místnostизбира́тельный уча́сток

obvod: volební obvodизбира́тельный уча́сток

obvodní: obvodní volební komiseрайо́нная избира́тельная коми́ссия

okrsek: volební okrsekизбира́тельный уча́сток

poměrný: poměrný volební systémпропорциона́льная избира́тельная систе́ма

právo: volební právoизбира́тельное пра́во

program: volební programизбира́тельная програ́мма

systém: volební systémизбира́тельная систе́ма

většinový: většinový volební systémмажорита́рная избира́тельная систе́ма

účast: volební účastуча́стие в вы́борах

urna: volební urnaизбира́тельная у́рна

избира́тельный: избира́тельный уча́стокvolební obvod

избира́тельный: избира́тельная систе́маvolební systém

пра́во: избира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo

пропорциона́льный: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém

го́лос: избира́тельный го́лосvolební hlas