Hlavní obsah

volba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výběr) вы́борvolba povoláníвы́бор профе́ссииtech. pulzní/tónová volbaи́мпульсный/то́новый набо́рtech. automatická volbaавтомати́ческий набо́р
  2. (ředitele ap.) вы́бор, ко́нкурс(hlasování) голосова́ниеtajná/veřejná volbaта́йное/откры́тое голосова́ниеvolba královny krásyко́нкурс красоты́
  3. volby (akt) вы́борыvypsat volbyназна́чить вы́борыkomunální/doplňující/prezidentské volbyкоммуна́льные/дополни́тельные/президе́нтские вы́борыvolby do parlamentuвы́боры в парла́мент

Vyskytuje se v

kolo: první kolo volebпе́рвый тур вы́боров

komunální: komunální volbyкоммуна́льные вы́боры

předčasný: polit. předčasné volbyдосро́чные вы́боры

přímý: přímé volbyпрямы́е вы́боры

svobodný: svobodné volbyсвобо́дные вы́боры

vypsat: vypsat (předčasné) volbyобъяви́ть (досро́чные) вы́боры

anulace: anulace výsledků volebотме́на результа́тов вы́боров

neregulérnost: stížnost na neregulérnost volebжа́лоба на непра́вильность вы́боров

prezidentský: prezidentské volbyпрезиде́нтские вы́боры

předepsat: předepsat datum volebназна́чить срок для вы́боров

zveřejnit: zveřejnit výsledky volebогласи́ть результа́ты вы́боров

коммуна́льный: komunální volbyкоммуна́льные вы́боры

вы́бор: svoboda volbyсвобо́да вы́бора

вы́боры: přímé/nepřímé/všeobecné volbyпрямы́е/ко́свенные/всео́бщие вы́боры

ши́ло: udělat špatnou volbuши́ло на мы́ло сменя́ть

volba: tech. pulzní/tónová volbaи́мпульсный/то́новый набо́р