Hlavní obsah

výběr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (možnost volby) вы́бор, ассортиме́нтvelký výběrбольшо́й вы́бор, широ́кий ассортиме́нтNeměl jsem na výběr.У меня́ не́ было вы́бора.
  2. (selekce) отбо́рvýběr hercůотбо́р актёровnamátkový výběrслуча́йный отбо́рbiol. přirozený výběrесте́ственный отбо́р
  3. (výsledek vybírání) вы́бор, подбо́р
  4. (vína) (специа́льный) отбо́р
  5. (peněz ap.) сня́тие, вы́емка(daní ap.) сборvýběr hotovosti z účtuсня́тие нали́чных со счётаvýběr z bankomatuсня́тие в банкома́те
  6. (vyprázdnění) опорожне́ние, выёмка
  7. (reprezentace) сбо́рная (кома́нда)

Vyskytuje se v

přirozený: biol. přirozený výběrесте́ственный отбо́р

podrobit: podrobit výběru uchazeče o studium ap.отсе́ять

podrobovat: podrobovat výběruотсе́ивать

široký: široký výběrширо́кий вы́бор

взима́ние: взима́ние нало́говvýběr daní

есте́ственный: есте́ственный отбо́рpřirozený výběr

отбо́р: есте́ственный отбо́рpřirozený výběr

сня́тие: сня́тие в банкома́теvýběr z bankomatu

спи́сок: попа́сть в оконча́тельный спи́сок кандида́товdostat se do užšího výběru kandidátů ap.

спи́сок: по́лный спи́сокširší výběr kandidátů ap.

вы́бор: с со́усом на ваш вы́борs omáčkou podle vašeho výběru/přání

да́йджест: да́йджест пре́ссыpřehled tisku, výběr z tisku