Hlavní obsah

výbor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ustanovená skupina lidí) комите́т, коми́ссияzávodní výbor odborůзаводско́й комите́т профсою́зов, завко́мzvolit výborназна́чить коми́ссиюpřípravný/výkonný/ustanovující výborподготови́тельный/исполни́тельный/учреди́тельный комите́тstávkový výborста́чечный комите́т, стачко́мvyšetřovací výborсле́дственный комите́т, комите́т по рассле́дованию
  2. (úřad) комите́т
  3. (výběr z díla) и́збранные сочине́ния(různých autorů) антоло́гия, сбо́рник

Vyskytuje se v

olympijský: Mezinárodní olympijský výborМеждунаро́дный олимпи́йский комите́т

výkonný: výkonný výborисполко́м, исполни́тельный комите́т

dílo: výbor z dílaи́збранные произведе́ния

mandátový: mandátový výborманда́тная коми́ссия

organizační: organizační výborоргкомите́т

pořadatelský: pořadatelský výborорганиза́торский комите́т

uvítací: uvítací výborкомите́т по встре́че

забасто́вочный: stávkový výborзабасто́вочный комите́т

учреди́тельный: ustavující výborучреди́тельный комите́т

výbor: přípravný/výkonný/ustanovující výborподготови́тельный/исполни́тельный/учреди́тельный комите́т