Hlavní obsah

dílo

Vyskytuje se v

celoživotní: труд всей жи́зниceloživotní dílo

díl: по́ровнуrovným dílem

mistrovský: шеде́врmistrovské dílo

rovný: по́ровнуrovným dílem

vrcholný: шеде́вр, мастерско́е произведе́ниеvrcholné dílo

výtvarný: произведе́ние иску́сстваvýtvarné dílo

životní: жи́зненный трудživotní dílo

dramatický: драмати́ческое произведе́ниеdramatické dílo

kompozice: компози́ция произведе́нияkompozice díla

rozdělit: раздели́ть по́ровнуrozdělit rovným dílem

souborný: по́лное собра́ние сочине́нийsouborné dílo

zachytit: отрази́ть в своём произведе́нии кого/чтоzachytit v svém díle koho/co

přiložit: приложи́ть ру́ку, взя́ться за рабо́туpřiložit ruku k dílu

přispět: внести́ свою́ до́люpřispět svým dílem

дели́ть: дели́ть по́ровнуdělit rovným dílem

догово́р: догово́р подря́даsmlouva o dílo

до́ля: раздели́ть на ра́вные до́лиrozdělit rovným dílem

dílo: гидротехни́ческое сооруже́ниеtech. vodní dílo