Hlavní obsah

dílo

Vyskytuje se v

celoživotní: celoživotní díloтруд всей жи́зни

díl: rovným dílemпо́ровну

mistrovský: mistrovské díloшеде́вр

rovný: rovným dílemпо́ровну

vrcholný: vrcholné díloшеде́вр, мастерско́е произведе́ние

výtvarný: výtvarné díloпроизведе́ние иску́сства

životní: životní díloжи́зненный труд

dramatický: dramatické díloдрамати́ческое произведе́ние

kompozice: kompozice dílaкомпози́ция произведе́ния

rozdělit: rozdělit rovným dílemраздели́ть по́ровну

souborný: souborné díloпо́лное собра́ние сочине́ний

zachytit: zachytit v svém díle koho/coотрази́ть в своём произведе́нии кого/что

přiložit: přiložit ruku k díluприложи́ть ру́ку, взя́ться за рабо́ту

přispět: přispět svým dílemвнести́ свою́ до́лю

dílo: tech. vodní díloгидротехни́ческое сооруже́ние