Hlavní obsah

výrobek

Vyskytuje se v

tabákový: tabákové výrobkyтаба́чные изде́лия

kovaný: kované výrobkyко́ваные изде́лия

masný: masné výrobkyмясны́е изде́лия

mléčný: mléčné výrobkyмоло́чные изде́лия

propagace: propagace výrobkůрекла́ма проду́ктов

přesytit: přesytit trh výrobkyзатова́рить ры́нок проду́ктами

uvádět: uvádět výrobek na trhвы́водить проду́кт на ры́нок

мучно́й: cukrářské výrobky, trvanlivé pečivoмучны́е конди́терские изде́лия

проду́кт: finální výrobekконе́чный/фина́льный проду́кт

за́пуск: uvedení výrobku na trhза́пуск проду́кта

отме́нный: špičková kvalita výrobkuотме́нное ка́чество изде́лия

výrobek: potravinářské výrobkyпищевы́е проду́кты