Hlavní obsah

проду́кт

Podstatné jméno, rod mužský

  1. produkt, výrobek валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктhrubý domácí/národní produktконе́чный/фина́льный проду́ктfinální výrobek
  2. přen., kniž.výsledek, produkt, výtvor
  3. проду́кты potrav.potraviny, (potravinové) výrobky

Podstatné jméno, rod mužský

  1. проду́кты пита́ния potraviny

Vyskytuje se v

валово́й: валово́й вну́тренний проду́ктhrubý domácí produkt

модифици́рованный: генети́чески модифици́рованные проду́ктыgeneticky modifikované potraviny

пита́ние: проду́кты пита́нияpotraviny

за́пуск: за́пуск проду́ктаuvedení výrobku na trh

охлаждённый: охлаждённые проду́ктыchlazené potraviny

скоропо́ртящийся: скоропо́ртящиеся проду́ктыrychle se kazící potraviny

проду́кт: проду́ктыpotraviny, (potravinové) výrobky