Hlavní obsah

проду́кт

Vyskytuje se v

валово́й: hrubý domácí produktвалово́й вну́тренний проду́кт

модифици́рованный: geneticky modifikované potravinyгенети́чески модифици́рованные проду́кты

пита́ние: potravinyпроду́кты пита́ния

за́пуск: uvedení výrobku na trhза́пуск проду́кта

охлаждённый: chlazené potravinyохлаждённые проду́кты

скоропо́ртящийся: rychle se kazící potravinyскоропо́ртящиеся проду́кты

geneticky: geneticky upravené potravinyгенети́чески модифици́рованные проду́кты

hrubý: hrubý domácí/národní produktвалово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт

produkt: ekon. společenský produktобще́ственный проду́кт

finální: finální produktконе́чный проду́кт

choulostivý: choulostivé potravinyскоропортя́щиеся проду́кты

propagace: propagace výrobkůрекла́ма проду́ктов

prošlý: prošlé potravinyпросро́ченные проду́кты, проду́кты с исте́кшим сро́ком хране́ния

přesytit: přesytit trh výrobkyзатова́рить ры́нок проду́ктами

uvádět: uvádět výrobek na trhвы́водить проду́кт на ры́нок

výrobek: potravinářské výrobkyпищевы́е проду́кты

výsledný: výsledný produktконе́чный проду́кт

závadný: závadné potravinyиспо́рченные/недоброка́чественные проду́кты пита́ния

zdravotně: zdravotně závadné potravinyнедоброка́чественные проду́кты пита́ния, проду́кты вре́дные для здоро́вья

zplodina: zplodiny (při) spalováníпроду́кты горе́ния

проду́кт: hrubý domácí/národní produkt валово́й вну́тренний/национа́льный проду́кт