Hlavní obsah

пита́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. jídlo, strava, potrava dietní ap.
  2. stravování závodní ap.обще́ственное пита́ниеveřejné stravování
  3. výživa, krmeníиску́сственное пита́ниеumělá výživaпроду́кты пита́нияpotraviny
  4. přen., odb.napájení, zásobování elektrickou energií ap.блок пита́нияnapájecí zdroj

Vyskytuje se v

проду́кт: potravinyпроду́кты пита́ния

рациона́льный: správná výživaрациона́льное пита́ние

режи́м: stravovací režimрежи́м пита́ния

тало́н: stravenkaтало́н на пита́ние

обще́ственный: veřejné stravováníобще́ственное пита́ние

dělený: dělená stravaразде́льное пита́ние

kojenecký: kojenecká výživaде́тское пита́ние

nitrožilní: med. nitrožilní výživa/infuzeвнутриве́нное пита́ние/влива́ние

potravní: biol.,fyziol. potravní řetězecпищева́я цепь, цепь пита́ния

racionální: racionální výživaрациона́льное пита́ние

řetězec: biol. potravní řetězecцепь пита́ния

síťový: elektr. síťové napájeníпита́ние от се́ти

strava: masitá/zdravá stravaмясна́я/здоро́вая пи́ща, мясно́е/здоро́вое пита́ние

umělý: med. umělá výživaиску́сственное пита́ние

veřejný: veřejné stravováníобще́ственное пита́ние

vyvážený: vyvážená výživaрациона́льное пита́ние

výživa: med. umělá výživa pacientaиску́сственное пита́ние больно́го

záložní: záložní (napájecí) zdrojИБП, исто́чник бесперебо́йного пита́ния

dietní: dietní stravaдиети́ческое пита́ние

napájecí: elektr. napájecí zdrojблок/исто́чник пита́ния

penze: plná penzeпо́лный пансио́н, с пита́нием

společný: společné stravováníобще́ственное пита́ние, общепи́т

stravovací: stravovací režimрежи́м пита́ния

stravování: veřejné stravováníобще́ственное пита́ние

závadný: závadné potravinyиспо́рченные/недоброка́чественные проду́кты пита́ния

zdravotně: zdravotně závadné potravinyнедоброка́чественные проду́кты пита́ния, проду́кты вре́дные для здоро́вья

пита́ние: umělá výživaиску́сственное пита́ние