Hlavní obsah

проду́кт

Podstatné jméno, rod mužský

  1. produkt, výrobek валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктhrubý domácí/národní produktконе́чный/фина́льный проду́ктfinální výrobek
  2. přen., kniž.výsledek, produkt, výtvor
  3. проду́кты potrav.potraviny, (potravinové) výrobky

Podstatné jméno, rod mužský

  1. проду́кты пита́ния potraviny

Vyskytuje se v

валово́й: валово́й вну́тренний проду́ктhrubý domácí produkt

модифици́рованный: генети́чески модифици́рованные проду́ктыgeneticky modifikované potraviny

пита́ние: проду́кты пита́нияpotraviny

за́пуск: за́пуск проду́ктаuvedení výrobku na trh

охлаждённый: охлаждённые проду́ктыchlazené potraviny

скоропо́ртящийся: скоропо́ртящиеся проду́ктыrychle se kazící potraviny

geneticky: генети́чески модифици́рованные проду́ктыgeneticky upravené potraviny

hrubý: валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктhrubý domácí/národní produkt

produkt: обще́ственный проду́ктekon. společenský produkt

finální: коне́чный проду́ктfinální produkt

choulostivý: скоропортя́щиеся проду́ктыchoulostivé potraviny

propagace: рекла́ма проду́ктовpropagace výrobků

prošlý: просро́ченные проду́кты, проду́кты с исте́кшим сро́ком хране́нияprošlé potraviny

přesytit: затова́рить ры́нок проду́ктамиpřesytit trh výrobky

uvádět: вы́водить проду́кт на ры́нокuvádět výrobek na trh

výrobek: пищевы́е проду́ктыpotravinářské výrobky

výsledný: коне́чный проду́ктvýsledný produkt

závadný: испо́рченные/недоброка́чественные проду́кты пита́нияzávadné potraviny

zdravotně: недоброка́чественные проду́кты пита́ния, проду́кты вре́дные для здоро́вьяzdravotně závadné potraviny

zplodina: проду́кты горе́нияzplodiny (při) spalování

проду́кт: валово́й вну́тренний/национа́льный проду́ктhrubý domácí/národní produkt