Hlavní obsah

пита́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. jídlo, strava, potrava dietní ap.
  2. stravování závodní ap.обще́ственное пита́ниеveřejné stravování
  3. výživa, krmeníиску́сственное пита́ниеumělá výživaпроду́кты пита́нияpotraviny
  4. přen., odb.napájení, zásobování elektrickou energií ap.блок пита́нияnapájecí zdroj

Vyskytuje se v

проду́кт: проду́кты пита́нияpotraviny

рациона́льный: рациона́льное пита́ниеsprávná výživa

режи́м: режи́м пита́нияstravovací režim

тало́н: тало́н на пита́ниеstravenka

обще́ственный: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

dělený: разде́льное пита́ниеdělená strava

kojenecký: де́тское пита́ниеkojenecká výživa

nitrožilní: внутриве́нное пита́ние/влива́ниеmed. nitrožilní výživa/infuze

potravní: пищева́я цепь, цепь пита́нияbiol.,fyziol. potravní řetězec

racionální: рациона́льное пита́ниеracionální výživa

řetězec: цепь пита́нияbiol. potravní řetězec

síťový: пита́ние от се́тиelektr. síťové napájení

strava: мясна́я/здоро́вая пи́ща, мясно́е/здоро́вое пита́ниеmasitá/zdravá strava

umělý: иску́сственное пита́ниеmed. umělá výživa

veřejný: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

vyvážený: рациона́льное пита́ниеvyvážená výživa

výživa: иску́сственное пита́ние больно́гоmed. umělá výživa pacienta

záložní: ИБП, исто́чник бесперебо́йного пита́нияzáložní (napájecí) zdroj

dietní: диети́ческое пита́ниеdietní strava

napájecí: блок/исто́чник пита́нияelektr. napájecí zdroj

penze: по́лный пансио́н, с пита́ниемplná penze

společný: обще́ственное пита́ние, общепи́тspolečné stravování

stravovací: режи́м пита́нияstravovací režim

stravování: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

závadný: испо́рченные/недоброка́чественные проду́кты пита́нияzávadné potraviny

zdravotně: недоброка́чественные проду́кты пита́ния, проду́кты вре́дные для здоро́вьяzdravotně závadné potraviny

пита́ние: иску́сственное пита́ниеumělá výživa