Hlavní obsah

обще́ственный

Přídavné jméno-ая, -ое

  1. společenský zřízení, vrstva ap.обще́ственная жизньspolečenský život
  2. veřejný činitel, správa ap.обще́ственный обвини́тельveřejný žalobce, prokurátorобще́ственный защи́тникveřejný obhájceобще́ственный тра́нспортveřejná doprava
  3. společný, kolektivníобще́ственное пита́ниеveřejné stravování
  4. hovor.společenský, společensky založený člověk ap.

Vyskytuje se v

насеко́мое: обще́ственные насеко́мыеspolečenský hmyz žijící v koloniích

слу́шание: обще́ственное слу́шаниеveřejné slyšení

де́ятель: обще́ственный де́ятельveřejný činitel

пита́ние: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

doprava: городско́й (обще́ственный) тра́нспортměstská (hromadná) doprava

mínění: обще́ственное мне́ниеveřejné mínění

pořádek: обще́ственный поря́докveřejný pořádek

produkt: обще́ственный проду́ктekon. společenský produkt

prostranství: обще́ственная пло́щадьveřejné prostranství

řád: обще́ственный стройspolečenský řád

společenský: обще́ственные нау́киspolečenské vědy

správa: обще́ственное управле́ние, публи́чная администра́цияveřejná správa

tlak: давле́ние обще́ственного мне́нияtlak veřejného mínění

vědomí: обще́ственное созна́ниеspolečenské vědomí

veřejný: обще́ственное мне́ниеveřejné mínění

výzkum: монито́ринг обще́ственного мне́нияvýzkum veřejného mínění

záchod: обще́ственные туале́тыveřejné záchody

činitel: обще́ственное лицо́veřejný činitel

konvence: обще́ственные усло́вностиspolečenské konvence

rušení: наруше́ние ночно́го поко́я/обще́ственного поря́дкаrušení nočního klidu/veřejného pořádku

sektor: обще́ственный/ча́стный се́кторveřejný/soukromý sektor

společný: обще́ственное пита́ние, общепи́тspolečné stravování

stravování: обще́ственное пита́ниеveřejné stravování

televize: госуда́рственное/ча́стное/региона́льное/обще́ственное телеви́дениеstátní/soukromá/regionální/veřejnoprávní televize

událost: обще́ственное мероприя́тиеspolečenská událost

věda: обще́ственные/прикладны́е нау́киspolečenské/aplikované vědy

veřejnoprávní: обще́ственное телеви́дениеveřejnoprávní televize

zájem: защища́ть обще́ственные интере́сыhájit veřejné zájmy

žalobce: гла́вный/госуда́рственный/обще́ственный обвини́тельhlavní/státní/veřejný žalobce

обще́ственный: обще́ственный обвини́тельveřejný žalobce, prokurátor