Hlavní obsah

společenský

Vyskytuje se v

produkt: ekon. společenský produktобще́ственный проду́кт

řád: společenský řádобще́ственный строй

vědomí: společenské vědomíобще́ственное созна́ние

konvence: společenské konvenceобще́ственные усло́вности

román: historický/společenský/dobrodružný románистори́ческий/бытово́й/приключе́нческий рома́н

událost: společenská událostобще́ственное мероприя́тие

věda: společenské/aplikované vědyобще́ственные/прикладны́е нау́ки

společenský: společenské vědyобще́ственные нау́ки