Hlavní obsah

věda

Podstatné jméno, rod ženský

  • нау́каpřírodní/humanitní vědyесте́ственные/гуманита́рные нау́киspolečenské/aplikované vědyобще́ственные/прикладны́е нау́киakademie vědакаде́мия нау́кkandidát/doktor vědкандида́т/до́ктор нау́к

Vyskytuje se v

akademie: Ruská akademie vědРосси́йская акаде́мия нау́к, РАН

dát: dát komu vědětсообщи́ть кому, извести́ть кого

exaktní: exaktní vědyто́чные нау́ки

hudební: hudební vědaмузыкове́дение

okultní: okultní vědyокку́льтные нау́ки

přírodní: přírodní vědyесте́ственные нау́ки

společenský: společenské vědyобще́ственные нау́ки

věda: akademie vědакаде́мия нау́к

humanitní: humanitní vědyгуманита́рные нау́ки

jistě: Nevím to jistě.То́чно не зна́ю.

náhodou: Nevíte náhodou...Вы случа́йно не зна́ете...

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Я не зна́ю к кому́ мне обрати́ться.

počít: Nevím. co si počít.Не зна́ю, что (с)де́лать.

roupy: Neví, co samými roupy dělat. rozmarný,vybíravýОн с жи́ру бе́ситься.

sám: Sám to víš.Ты сам э́то зна́ешь.

vědět: dát o sobě vědětдать знать о себе́

vymoženost: vymoženosti vědy a technikyдостиже́ния нау́ки и те́хники

čert: Čert ví!Чёрт зна́ет!

čí: Neví, čí je.Голова́ у него́ идёт кру́гом.

dávno: Všichni už to dávno ví.Э́то старо́ как мир.

dohromady: Dohromady nic neví.В о́бщем он ничего́ не зна́ет.

hovno: vědět hovnoни фи́га не знать, де́ло дрянь

kudy: Neví kudy kam neví si rady.Он соверше́нно растеря́лся/попа́л в тупи́к.

odkud: Odkud to mám vědět?Отку́да мне знать?

pánbůh: Pánbůh ví!Бог зна́ет/весть!

přestat: Neví, kdy přestat.Он не зна́ет ме́ры.

určitý: nevědět nic určitého jistéhoне знать ничего́ определённого

vanout: vědět odkud vítr vaneпоня́тно, отку́да ве́тер ду́ет

акаде́мия: Ruská akademie vědРосси́йская акаде́мия нау́к

есте́ственный: přírodní vědyесте́ственные нау́ки

нау́ка: přírodní vědyесте́ственные нау́ки

прикладно́й: aplikované vědyприкладны́е нау́ки

знать: ozvat se, dát o sobě vědětдать знать о себе́

интере́сно: Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...Мне интере́сно, как...

лес: Tato věda je pro něj španělská vesnice.Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.

неизве́стно: Zatím se neví...Пока́ неизве́стно...

подсказа́ть: Nevíte, kde je divadlo?Вы мне не подска́жете, где вокза́л?

положи́тельно: Vůbec neví,...Он положи́тельно не зна́ет,...

Госпо́дь: (Jenom) Bůh ví.Одному́ Го́споду изве́стно.

изве́стно: Pokud vím...Наско́лько мне изве́стно...

кто: Kdo ví!Кто его́ зна́ет!

отли́чно: To každý velmi dobře ví.Э́то отли́чно изве́стно ка́ждому.

поле́зно: je dobré vědětполе́зно знать

прекра́сно: Však ty moc dobře víš...Ты ведь прекра́сно зна́ешь...

распу́тье: stát na rozcestí, přen. nevědět si radyстоя́ть на распу́тье

ум: Víc hlav víc ví.Ум хорошо́, а два лу́чше.

чеса́ть: nevědět si radyчеса́ть в заты́лке

kandidát: kandidát vědvědecká hodnost кандида́т нау́к