Hlavní obsah

есте́ственный

Vyskytuje se v

на́добность: tělesná potřebaесте́ственная на́добность

отпра́вить: vykonat tělesnou potřebuотпра́вить есте́ственные на́добности

амфитеа́тр: přírodní amfiteátrесте́ственный амфитеа́тр

нау́ка: přírodní vědyесте́ственные нау́ки

отбо́р: přirozený výběrесте́ственный отбо́р

рубе́ж: přirozená hraniceесте́ственный рубе́ж

есте́ственно: Jasně že přijdu!Я есте́ственно приду́!

освеще́ние: přirozené osvětleníесте́ственное освеще́ние

nepřirozený: nepřirozená smrtнеесте́ственная смерть

přírodní: přírodní vědyесте́ственные нау́ки

přirozený: med. přirozený porodесте́ственные ро́ды

výběr: biol. přirozený výběrесте́ственный отбо́р

potřeba: vykonat tělesnou potřebuотпра́вить есте́ственную на́добность

probíhat: Porod probíhal přirozeně.Ро́ды протека́ли есте́ственно.

věda: přírodní/humanitní vědyесте́ственные/гуманита́рные нау́ки

průběh: nechat věcem volný průběhпредоста́вить де́лу есте́ственный ход

есте́ственный: přírodní vědyесте́ственные нау́ки