Hlavní obsah

ум

Podstatné jméno, rod mužský-а́

  1. без ума́ от кого/чего hovor.bez sebe, blázen do koho/čeho do baletu ap., být nadšen čím
  2. В уме́ ли ты? hovor.Máš rozum?, Jsi normální?
  3. до ума́ довести́ что hovor.dovést do zdárného konce, dokončit jak se patří co
  4. за ум взя́ться vzít rozum do hrsti, stát se rozvážnějším
  5. не в своём уме́ hovor.zbláznit se, pominout se, zešílet
  6. прийти́ на ум napadnout, přijít na mysl
  7. сходи́ть с ума́ přicházet o rozum, bláznit
  8. свести́ с ума́ кого hovor.poplést hlavu komu, pobláznit koho
  9. ум за ра́зум захо́дит у кого hovor.ztrácí zdravý rozum kdo, přeskakuje komu, pozbývá soudnost kdo
  10. ума́ не приложу́ hovor.nejde mi na rozum, nemohu pochopit co, nevím

Vyskytuje se v

пала́та: chytrá hlavička, moudrá hlava, hlava otevřená kdoу́ма пала́та у кого

повреди́ться: zbláznit se, přijít o rozum, pomást seповреди́ться в уме́

приложи́ть: nejde mi na rozum, nedovedu pochopitума́ не приложу́

сойти́: zbláznit se, přijít o rozumсойти́ с ума́

ум: bez sebe, blázen do koho/čeho do baletu ap., být nadšen čímбез ума́ от кого/чего

учи́ть: kárat, hubovat koho, domlouvat komuучи́ть уму́-ра́зуму кого

бра́ться: dostávat rozumбра́ться за ум

здра́вый: zdravý rozumздра́вый ум

о́стрый: bystrý rozumо́стрый ум

реши́ться: přijít o rozum, zbláznit seреши́ться ума́

наста́вить: přivést k rozumuнаста́вить на́ ум

mozek: odliv mozkůуте́чка мозго́в/умо́в

přijít: přijít k rozumuвзя́ться за ум, образуми́ться

blbnout: Co blbneš!Ты что, с ума́ сошёл?

inteligence: přirozená inteligenceприро́дный ум

nepochopitelný: To je naprosto nepochopitelné!Уму́ непостижи́мо!

paf: Je z ní celý paf.Он без у́ма от неё.

počítat: počítat zpaměti/na prstechсчита́ть в уме́/по па́льцам

pominout se: Ty ses pominul!Ты сошёл с ума́!, Ты помеша́лся!

postižený: mentálně postiženýу́мственно отста́лый (челове́к), hovor. повреждённый в уме́

připravit: připravit o rozum kohoсвести́ с ума́ кого

těžkopádný: těžkopádné myšleníнеповоро́тливый ум

zbláznit se: Zbláznil ses?Ты с ума́ сошёл?, Ты чего́?

zešílení: To je k zešílení.От э́того с ума́ мо́жно сойти́.

blázen: Je do ní blázen.Он без ума́ от неё.

bláznit: Co blázníš?Ты что, с ума́ сошёл?

co: Co na srdci, to na jazyku.Что на уме́, то и на языке́.

hlava: počítat z hlavyсчита́ть в уме́

chytře: Jde na to chytře.Он с у́мом подхо́дит к де́лу.

k, ke, ku: přijít k rozumuвзя́ться за ум

pryč: být do koho celý pryč být zamilovanýбез па́мяти люби́ть кого, быть без ума́ от кого

rapl: Chytil ho rapl.Он с ума́ спя́тил.

rozum: Máš ty vůbec rozum?Ты с ума́ сошёл!, Ты в своём уме́?

smysl: být při smyslechбыть в здра́вом уме́

višně: Ty jsi spadl z višně!Ты с пе́чки свали́лся!, Ты не тро́нулся умо́м?

zbláznění: Je to k zbláznění.С ума́ сойти́.

zůstávat: Nad tím zůstává rozum stát.Э́то уму́ не постижи́мо.

непостижи́мый: Nad tím zůstává rozum stát.Э́то уму́ непостижи́мо.