Hlavní obsah

hlava

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (část těla) голова́bolesti hlavyголовна́я больBolí mě hlava.У меня́ боли́т голова́.hlava nehlavaпо чём попа́лоod hlavy k patěс головы́ до ног
  2. (mysl) голова́, умpracovat hlavouрабо́тать голово́й
  3. (rozum, soudnost) голова́, рассу́докztratit hlavuпотеря́ть го́лову
  4. (vůle) голова́
  5. (paměť) голова́hlava děraváдыря́вая голова́, голова́ как решето́
  6. (osoba, jedinec) душа́, челове́к, голова́výroba/spotřeba na hlavuвы́пуск проду́кции/потребле́ние на ду́шу (населе́ния)
  7. (vedoucí osobnost) глава́hlava státuглава́ госуда́рства
  8. (tvar podobný hlavě) голова́, голо́вкаtech. ступи́ца

Vyskytuje se v

padlý: padlý na hlavuhloupý тро́нутый в у́ме, чо́кнутый, с приве́том

vrtat: vrtat hlavoupůsobit starosti не выходи́ть из головы́

bez, beze: bez hlavy a patyбез смы́сла, нескла́дно

frézovací: frézovací hlavaфре́зерная голо́вка

horký: horká hlavaгоря́чая голова́

chytrý: chytrá hlavaу́мник, голова́

kočičí: kočičí hlavy dlažbaбулы́жники

lámat: lámat si hlavuлома́ть себе́ го́лову

nad, nade: práce nad hlavuрабо́ты вы́ше головы́

nýtový: nýtová hlavaголо́вка заклёпки

prohnat: prohnat si hlavu kulkouпусти́ть (себе́) пу́лю в лоб

přikrývka: přikrývka hlavyголовно́й убо́р

rodina: hlava rodinyглава́ семьи́

stát: hlava státuглава́ госуда́рства

v, ve: mít trochu v hlavě být podnapilýбыть под хмелько́м

vzhůru: Hlavu vzhůru!Вы́ше го́лову!

záznamový: záznamová hlavaзапи́сывающая голо́вка

zvednout: zvednout hlavuподня́ть го́лову

blesknout (se): blesknout hlavou nápad ap.мелькну́ть в голове́

bolení: bolení zubů/hlavyзубна́я/головна́я боль

bolet: Začala mne bolet hlava.У меня́ заболе́ла голова́.

holý: holá hlavaлы́сая голова́

lék: lék proti bolení hlavy/zubůлека́рство от головно́й/зубно́й бо́ли

mazací: tech. mazací hlavaголо́вка стира́ния

mít: mít na hlavě čepiciноси́ть ша́пку на голове́

motat se: Motá se mi hlava.У меня́ кру́жится голова́.

naklonit: naklonit hlavuнагну́ть го́лову

plést: plést komu hlavuкружи́ть/моро́чить го́лову кому

pokrývka: pokrývka hlavyголовно́й убо́р

pokynutí: pokynutí hlavouкиво́к голово́й

poplést se: V hlavě se jí popletla data.Все адреса́ в голове́ перепу́тались.

posadit: posadit korunu na hlavu komu učinit králemвозложи́ть коро́ну на кого/что

potřást: potřást hlavou(в)стряхну́ть голово́й

pracovat: pracovat rukama/hlavouрабо́тать рука́ми/голово́й

problesknout: Hlavou mi probleskl nápad.У меня́ блесну́ла мысль.

prohlédnout: prohlédnout si koho od hlavy k patěогляде́ть кого с ног до головы́

přeskočit: Přeskočilo mu (v hlavě).У него́ вы́вих в мозга́х.

přetáhnout: přetáhnout svetr přes hlavuперетяну́ть сви́тер че́рез го́лову

převyšovat: Převyšuje mě o hlavu.Она́ на го́лову вы́ше меня́.

rozbít: rozbít si hlavuрасшиби́ть го́лову

rozbitý: rozbitá hlavaразби́тая голова́

rozležet se: Rozleželo se mu to v hlavě.До него́ дошло́.

skákat: skákat po hlavě do vodyпры́гать в во́ду вниз голово́й

snímací: snímací hlava scanneru ap.скани́рующая голо́вка

šišatý: šišatá hlavaяйцеви́дная голова́

tlouct se: tlouct se hlava nehlavaдра́ться на́смерть

točit se: Točí se mi hlava.У меня́ кру́жится голова́/головокруже́ние.

ústava: hlava ústavyглава́ конститу́ции

vpálit: vpálit (si) kulku do hlavyпусти́ть (себе́) пу́лю в лоб

vystrčit: vystrčit hlavu z oknaвы́сунуть го́лову из окна́

vzít si: vzít si co do hlavyвзять (себе́) в го́лову

zachovat: zachovat chladnou hlavu/klidсохрани́ть споко́йствие/хладнокро́вие

zakroutit: zakroutit hlavouпокача́ть голово́й

zamotat: Zamotala mu hlavu.Она́ ему́ вскружи́ла го́лову.

zavrtět: zavrtět hlavouпокача́ть голово́й

ani: To nemá hlavu ani patu není to k věci.Ни к селу́ ни к го́роду.

: Mám práce až nad hlavu.У меня́ дел по го́рло.

bít: bít koho hlava nehlavaбить кого куда́ попа́ло

brouk: nasadit komu brouka do hlavyвсели́ть сомне́ние кому

děravý: hlava děraváдыря́вая голова́

dohromady: dát hlavy dohromadyподу́мать вме́сте над чем

hodit: hodit za hlavu coнаплева́ть на что

chránit: chránit koho/co jako oko v hlavěбере́чь кого/что как зени́цу о́ка

chytit se: chytit se za nos/hlavuсхвати́ться за́ голову

jasný: mít jasnou hlavuиме́ть све́тлую го́лову

kolem: Jde mi z toho všeho hlava kolem.От всего́ э́того голова́ идёт кру́гом.

kroutit: přen. kroutit hlavou nad čímкрути́ть голово́й над чем

na: Byla tam hlava na hlavě.Я́блоку не́где бы́ло упа́сть.

navrch: Má oči navrch hlavy.У него́ глаза́ вы́лезли на лоб.

opatrovat: opatrovat koho/co jako oko v hlavěбере́чь кого/что как зени́цу о́ка

oprátka: strkat hlavu do oprátkyсова́ть го́лову/лезть в петлю́

pata: prohlédnout si koho od hlavy k patěогляде́ть кого с ног до головы́

písek: strkat hlavu do pískuпря́тать го́лову под крыло́

plný: má plnou hlavu čehoу него́ голова́ полна́ кого/чего, у него́ в голове́ ве́ртится кто/что

popel: sypat si popel na hlavuпосы́пать го́лову пе́плом

poplést: poplést komu hlavuвскружи́ть го́лову кому

porazit: porazit na hlavuразби́ть на́голову, разгроми́ть (в пух и прах)

postavit se: postavit se na zadní/si hlavu(в)стать на дыбы́

prasknutí: Mám hlavu na prasknutí.Голова́ у меня́ как свинцо́м нали́та.

prázdný: Mám úplně prázdnou hlavu.У меня́ в голове́ совсе́м пусто́.

proti: jít hlavou proti zdiпробива́ть сте́ну лбом

pustit: pustit koho/co z hlavyвы́кинуть из головы́ кого/что

ručit: ručit svou hlavouруча́ться голово́й

ryba: Ryba páchne od hlavy.Ры́ба с головы́ гниёт.

sjíždět: sjíždět koho pohledem od hlavy k patěосма́тривать с головы́ до но́г кого

snít: snít (s hlavou v oblacích)пари́ть в облака́х

srovnat: srovnat si myšlenky (v hlavě)привести́ в поря́док мы́сли

starost: mít starostí až nad hlavuзабо́т по́лон рот у кого

stavět: stavět si hlavuупря́миться

strkat: strkat hlavu do pískuпря́тать го́лову в песо́к

střecha: mít střechu nad hlavouиме́ть кры́шу над голово́й

střep: Mám hlavu jako střep.Голова́ у меня́ трещи́т.

střežit: střežit koho/co jako oko v hlavěбере́чь/храни́ть кого/что как зени́цу о́ка

sypat: sypat si popel na hlavuпосы́пать главу́ пе́плом

škopek: Má hlavu jak škopek. těžkouУ него́ голова́ как свинцо́м нали́та.

špalek: položit hlavu na špalekсложи́ть го́лову на пла́хе, взойти́ на пла́ху

hlava: hlava nehlavaпо чём попа́ло

бро́ситься: stoupnout do hlavy o alkoholu ap.бро́ситься в го́лову

вы́кинуть: zapomenout co, pustit co z hlavyвы́кинуть что из головы́

лоб: prohnat si kulku hlavouпусти́ть себе́ пу́лю в лоб

ме́дный: hlava dubováме́дный лоб

моро́чить: plést hlavu komuморо́чить го́лову кому

огляде́ть: prohlédnout si koho od hlavy k patěогляде́ть кого с ног до головы́

отвеча́ть: ručit (svou) hlavouотвеча́ть голово́й

садо́вый: hlava dubová, hlupák голова́ садо́вая

тре́скаться: Třeští mi hlava.У меня́ голова́ тре́скается.

тяжёлый: Má těžkou hlavu.bolavá У него́ тяжёлая голова́.

хло́поты: starostí nad hlavuхло́пот по́лон рот

голова́: s hrdě vztyčenou hlavouс высоко́ подня́той голово́й

головно́й: pokrývka hlavy klobouk, čepice ap.головно́й убо́р

обри́ть: oholit hlavuобри́ть го́лову

опусти́ть: svěsit hlavuопусти́ть го́лову

све́сить: sklonit hlavuсве́сить го́лову

свинцо́вый: těžká hlavaсвинцо́вая голова́

ша́пка: s holou hlavou, bez čepiceбез ша́пки

бере́чь: opatrovat koho/co jako oko v hlavěбере́чь кого/что как зени́цу о́ка

вбива́ть: vtloukat do hlavyвбива́ть в го́лову

винегре́т: má v hlavě zmatekу него́ в голове́ винегре́т

вы́колотить: vytlouct komu z hlavy hloupostiвы́колотить дурь из кого

дурь: pustit hlouposti z hlavyвы́кинуть дурь из головы́

ды́бом: Vstávají mi vlasy na hlavě.У меня́ во́лосы встаю́т ды́бом.

дыря́вый: hlava děraváголова́ дыря́вая

е́хать: Zachovej chladnou hlavu., Dvakrát měř, jednou řež.Ти́ше е́дешь, да́льше бу́дешь.

зава́л: práce až nad hlavuс дела́ми зава́л

кружи́ть: plést hlavu komuкружи́ть го́лову кому

куст: strčit hlavu do písku, utéct před problémy, leknout se odpovědnostiспря́таться в кусты́

о́бух: Je jako by dostal palicí do hlavy.Его́ как о́бухом по голове́ уда́рило.

па́лец: nezkřivit komu/čemu vlásek (na hlavě)па́льцем не тро́нуть кого/что

пари́ть: mít hlavu v oblacích, fantazírovat, snítпари́ть в облака́х

пе́пел: sypat si popel na hlavuпосы́пать главу́ пе́плом

плечо́: mít hlavu na správném místě, chovat se rozumněго́лову на плеча́х име́ть

пу́шка: hlava na hlavěпу́шкой не прошибёшь

пята́: od hlavy až k patěс головы́ до пят

решето́: děravá hlava špatná paměťголова́ как решето́

руча́ться: Ručím za něho vlastní hlavou.Руча́юсь свое́й голово́й за него́.

свине́ц: hlava na prasknutíголова́ как свинцо́м нали́та

спина́: narovnat záda, zvednout hlavu, získat sebevědomíраспрями́ть спи́ну

ум: Víc hlav víc ví.Ум хорошо́, а два лу́чше.

хвата́ться: chytat se za hlavu, rvát si vlasyхвата́ться за го́лову